Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca - Zadanie I

 

 

Wykonawca - Zadanie II

 

 

Inżynier

 

 

 

 

 

   

Aktualności

ZADANIE I:

Zadanie I:

W dniu 12.12.2017r. planowane jest wprowadzenie zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 8 w km 422+822, 427+790 oraz 428+090 wprowadzone zostaną wyjazdy z budowy.

 

Zadanie I:

W związku z planowanym montażem konstrukcji obiektu mostowego WD-6 (km 429+115) konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez cykliczne czasowe wstrzymywanie ruchu. Przeprowadzenie prac planowane jest w porze nocnej w terminie 01/02.12.2017r. od godz. 22:00 do 2:00 

 

Zadanie I:

W dniu 22.11.2017r. planowane jest wprowadzenie zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 8 w km 424+400 – 424+800. W związku z koniecznością budowy jezdni lewej S8 skrzyżowanie z ul. Chełmońskiego zostanie przeniesione z km 424+500w k 424+750.

 

Zadanie I:

W dniu 26.10.2017r. planowane jest wprowadzenie zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 8 – wprowadzenie przejścia dla pieszych w km 424+211.

 

Zadanie I:

W związku z planowanym montażem konstrukcji obiektu mostowego KŁ-1a (km 420+700) konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez cykliczne czasowe wstrzymywanie ruchu. Przeprowadzenie prac planowane jest w porze nocnej w terminie 26/27.10.2017r. od godz. 22:00 do 6:00.

 

Zadanie I:

W związku z planowanym montażem konstrukcji obiektów mostowych WD-2 i WD-4 konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez cykliczne czasowe wstrzymywanie ruchu. Przeprowadzenie prac planowane jest w porze nocnej w terminach: Obiekt WD-4 (km 426+635) montaż w nocy 25/26.09.2017r. i 27/08.09.2017r. od godz. 22:00 do 6:00; Obiekt WD-2 (km 422+885) montaż w nocy 29/30.09.2017r. i 03/04.09.2017r. od godziny 22:00 do 6:00. Wstrzymanie ruchu będzie trwało 10 min.

 

Zadanie I:

W dniu 25.08.2017 r. Wykonawca planuje wprowadzenie zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr8, w km 422+060 strona lewa i w km 422+050 strona prawa DK8 wprowadzone zostaną tymczasowe zatoki autobusowe.

Przewidywany czas funkcjonowania organizacji ruchu to okres 12 miesięcy.

 

Zadanie I:

W związku z montażem konstrukcji obiektu WD-4 (km 426+625 – 426+645) konieczny jest demontaż ścianek szcelnych. W celu zabezpiecznia ruchu podczas demontażu ścianek wykonawca wprowadzi ruch wachadłowy po prawym pasie DK8 na odcinku 426+570 – 426+660. Organizacja ruchu będzie obowiązywać w godzinach nocnych od 22:00 do 6:00 w dzniach 23/24, 24/25, 25/26.08.2017 r.

 

Zadanie I:

Dnia 16.05.2017 r. wprowadzono zmianę organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 8 na odcinku 422+700 - 422+850 km, polegającą na korekcie odgięcia pasów ruchu.

 

Zadanie I:

Dnia 24.04.2017 r. Wykonawca wprowadził zmianę organizacji ruchu na odcinku od km. 426+050 do km. 430+000 (III etap projektu) oraz na powiązanym odcinku zad. II od km. 430+000 do km. 431+100. Organizacja ruchu polega na ograniczeniu ruchu w kierunku Wrocławia do jednego pasa, oraz przełożony z jezdni lewej na prawą. 


Zadanie I:

Dnia 12.04.2017 r. planowane jest rozpoczęcie wprowadzenia zmiany organizacji ruchu na kierunku do Wrocławia w ciągu drogi krajowej nr 8, na odcinku 426+050 - 430+000 km. Ruch w kierunku Wrocławia zostanie ograniczony do jednego pasa i przeniesiony na jezdnię prawą.

Planowany termin może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych. 

 

Zadanie I :

Data rozpoczęcia realizacji Umowy: 08.02.2016 r. Planowana data zakończenia Robót: 15.07.2019 r.


 

ZADANIE II:

Zadanie II

W dniu 16.01.2018r. Wykonawca wprowadzi zmianę w organizacji ruchu, polegającą na przełożeniu ruchu w obu kierunkach na tymczasową jezdnię lewą nad rzeką Zimna Woda (obiekt MS-13). Ruch odbywać się będzie jednym pasem ruchu w każdym kierunku. Tymczasowa organizacja ruchu obejmuje odcinek od km 438+638 do km 439+530. Termin wprowadzenia organizacji ruchu może ulec zmianie w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych.

 

Zadanie II:

W dniu 05.01.2018 r. Wykonawca wprowadzi zmianę w organizacji ruchu (etap IV) polegającą na przełożeniu ruchu w kierunku Warszawy od km 435+800 na drogi lokalne P-06c i P-11a. Zmiana tymczasowej organizacji ruchu powoduje zmianę pierwszeństwa przejazdu na drodze powiatowej 3102W (Al.Kasztanowa).

UWAGA! Al.Kasztanowa będzie drogą podporządkowaną do dróg lokalnych prowadzących ciąg główny w kierunku Warszawy.

 

O terminach wprowadzania kolejnych etapów będziemy informować na bieżąco gdyż terminy wprowadzenia poszczególnych etapów mogą ulec zmianie w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych.

 

Zadanie II:

W dniu 02.01.2018 r. Wykonawca wprowadzi zmianę w organizacji ruchu (etap III) polegającą na przełożeniu ruchu w kierunku Warszawy na jezdnię lewą, Etap III tymczasowej organizacji ruchu obejmuje odcinek od km 431+300 do km 435+800 kierunek Warszawa. O terminach wprowadzania kolejnych etapów będziemy informować na bieżąco gdyż terminy wprowadzenia poszczególnych etapów mogą ulec zmianie w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych.

 

Zadanie II:

W dniu 21.12.2017r. Wykonawca wprowadzi zmianę w organizacji ruchu (etap II) polegającą na przełożeniu ruchu w kierunku Wrocławia na drogę lokalną L-05a, ruch odbywać się będzie jednym pasem ruchu. Etap II tymczasowej organizacji ruchu obejmuje odcinek od km 430+100 do km 431+300 kierunek Wrocław.

 

Zadanie II:

W dniu 18.12.2017 r. ok godz. 12:00 Wykonawca wprowadzi zmianę w organizacji ruchu (etap I) polegającą na przełożeniu ruchu w kierunku Wrocławia na jezdnię lewą i ograniczenia do jednego pasa w tym kierunku.
Etap I tymczasowej organizacji ruchu obejmuje odcinek od km 431+300 do km 435+800 kierunek Wrocław. Po wprowadzeniu tej zmiany Wykonawca przystąpi do przestawiania elementów miniguard z jedni prawej na jezdnię lewą. O terminach wprowadzania kolejnych etapów będziemy informować na bieżąco gdyż terminy wprowadzenia poszczególnych etapów mogą ulec zmianie w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych.

 

Zadanie II:

W związku z zaplanowanym przez Wykonawcę betonowaniem ustroju nośnego obiektu WS-11 – wiadukt lewy w miejscowości Rusiec w dniach od 30.11.2017 od godz. 5:00 do dnia 1.12.2017 do godz. 01:00 wystąpią utrudnienia w ruchu na drodze DK 8. Utrudnienia związane będą z wyłączeniem prawego pasa w kierunku Warszawy od km 436+115 do km 436+420, planowany czas betonowania ok. 20 godzin.

 

Zadanie II:

W nocy z dnia 29 na 30.11.2017 r. w godzinach od 22:00 do 06:00 Wykonawca zawiadamia o planowanych utrudnieniach w ruchu na drodze krajowej DK-8 w km 431 + 733 w miejscowości Siestrzeń (obiekt WD-9). Czasowe utrudnienia polegać będą na wprowadzeniu ruchu wahadłowego.  

 

Zadanie II:

Generalny Wykonawca informuje, że w związku z planowanymi przełączeniami przebudowanej sieci wodociągowej w ulicy Rolnej w Kajetanach,

mogą nastąpić przerwy w dostawie wody w dniach 24 i 26.10.2017 w godzinach 9:00 – 13:00 i odpowiednio 9:00 - 15:00 w miejscowości Kajetany.

 

Zadanie II:

W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, wykonawca przesuwa termin wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na wtorek 24.10.2017 r. 

W dniu 23.10.2017r. Wykonawca wprowadzi zmianę w tymczasowej organizacji ruchu. Zmiana polegać będzie na przełożeniu ruchu w kierunku Warszawy na drogę lokalną P-05a, na odcinku od km 430+119 do km 431+350. Ruch w kierunku Warszawy odbywać się będzie dwoma pasami ruchu, natomiast ruch w kierunku Wrocławia zostanie utrzymany jednym pasem po istniejącej jezdni prawej.

 

Zadanie II:

W nocy z dnia 11 na 12.10.2017 r. w godzinach od 22:00 do 2:00 wykonawca zawiadamia o planowanych utrudnieniach w ruchu na drodze krajowej DK-8 w km 437 + 292,94 . Utrudnienia związane będą z czasowym zatrzymaniem ruchu kołowego.

 

  1. kierunek Warszawa – zatrzymanie ruchu kołowego co 15 min na 5 min w godzinach 22:00 – 00:00

  2. kierunek Wrocław - zatrzymanie ruchu kołowego co 15 min na 5 min w godzinach 00:00 – 2:00

 

Zadanie II:

W nocy z dnia 10 na 11.10.2017 r. w godzinach od 22:00 do 2:00 wykonawca zawiadamia o planowanych utrudnieniach w ruchu na drodze krajowej DK-8 w km 430 + 295 . Utrudnienia związane będą z czasowym zatrzymaniem ruchu kołowego.

 

  1. kierunek Warszawa – zatrzymanie ruchu kołowego co 15 min na 5 min w godzinach 22:00 – 00:00

  2. kierunek Wrocław - zatrzymanie ruchu kołowego co 15 min na 5 min w godzinach 00:00 – 2:00

 

Zadanie II:

W dniu 05.10.2017 r. – czwartek - od godz.0.00 do godz. 1.30 (noc ze środy na czwartek) planowany jest montaż elementów konstrukcji stalowej ustroju nośnego wiaduktu WD-12 w km 438+037 drogi krajowej DK8 w miejscowości Rusiec gmina Nadarzyn

Utrudnienia w ruchu związane będą z czasowymi zatrzymywaniami ruchu kołowego na maksymalny czas do około 15 minut (trzy operacje) w celu ustawienia elementów konstrukcji na podporach.

Osoba odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy za prowadzenie w/w robót będzie p. Rafał Brzózka tel. 783 555 545.

 

Zadanie II:

W dniu: 28.09.2017 r. ok godz. 14:00 planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w kilometrażu od 439 + 375 do 440 + 000 (rejon skrzyżowania DK8 i ul. Sienkiewicza w Nadarzynie). Ruch kołowy będzie się odbywać po jezdniach tymczasowych z zachowaniem wszystkich relacji. Zmaina organizacji ruchu jest spowodowana budową wiaduktów w ciągu DK8. Wdrożenie organizacji ruchu uwarunkowane jest sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

 

Zadanie II:

W dniach: od 12 do 14.09.2017 r. w godzinach 23:00 do 4:00 Wykonawca planuje wprowadzić czasowe zatrzymanie ruchu kołowego w kierunku Warszawy i Wrocławia na drodze krajowej DK8 w km 431+733 w miejscowości Siestrzeń i w km 434+009 w miejscowości Urzut. Utrudnienia w ruchu są spowodowane z montażem kolektorów odwadniających obiekty WD-9 i WD-10.

 

Zadanie II:

W dniu: 07/08.09.2017 r. w godzinach 21:00 do 4:00 Wykonawca planuje wprowadzić czasowe zatrzymanie ruchu kołowego w kierunku Warszawy i Wrocławia na drodze krajowej DK8 w km 431+733 w miejscowości Siestrzeń i w km 434+009 w miejscowości Urzut.

Utrudnienia w ruchu są spowodowane z demontażem i montażem deskowań ustroju nośnego obiektów WD-9 i WD-10.

 

Zadanie II:

W dniu 08.09.2017r. Wykonawca planuje zamknięcie ul. Głównej w miejscowości Rusiec. Tymczasowa organizacja ruchu zakłada zamkniecie ul. Głównej na wlocie w drogę serwisową DK-8, ruch ulicy został poprowadzony ul. Szkolną następnie drogą P-12 do ul. Głównej

 

Zadanie II:

W dniach: od 30.08 do 1.09.2017 r. w godzinach 21:00 do 4:00 Wykonawca planuje wprowadzić czasowe zatrzymanie ruchu kołowego w kierunku Warszawy i Wrocławia na drodze krajowej DK8 w km 433+000.

Utrudnienia w ruchu są spowodowane z demontażem i montażem deskowań ustroju nośnego obiektu PDZ-9B.

 

Zadanie II:

W dniu 30.08.2017r. Wykonawca wprowadzi zmianę w organizacji ruchu na odcinku od km 440+200 do km 442+000. Tymczasowa organizacja ruchu polegać będzie na przełożeniu ruchu w obu kierunkach na jezdnię lewą.

 

Zadanie II:

W dniu 24.08.2017r., w związku z przełączeniem wodociągów w godzinach 8 – 15, pozbawione zasilania w wodę będą posesje zlokalizowane w rejonie miejscowości Stara Wieś i Kajetany (od ulicy Głównej w Starej Wsi do ulicy Kościelnej w Nadarzynie).

 

Zadanie II:

W dniu 21.08.2017r. Wykonawca w obrębie obiektu WD-12, wprowadzi zmianę w czasowej organizacji ruchu w zakresie zawężenia istniejącego przekroju drogowego do jednego pasa ruchu w kierunku Wrocławia.

 

Zadanie II:

W dniu 27.07.2017 r. Wykonawca planuje zamknięcie wlotu ul. Żelechowskiej w km 431+800. Objazd zostanie poprowadzony przez wybudowaną drogę zbiorczą P-06a do skrzyżowania w Siestrzeni tj. do ul. Rozalińskiej

 

Zadanie II:

W dniach 10.07-21.07.2017r. Wykonawca wprowadzi czasowe zajęcie części jezdni ul. Warszawskiej w miejscowości Nadarzyn.

W pierwszej fazie robót zajęty zostanie pas ruchu z Nadarzyna w kierunku ul. Komorowskiej, następnie wraz z postępem robót Wykonawca przejdzie na pas przeciwny.

Wykonawca wydłużył zajęcie pasa ruchu na ul. Warszawskiej w Nadarzynie do końca tygodnia tj. do dnia 21.07.2017r

 

Zadanie II:

W dniu 30.06.2017r. Wykonawca wprowadzi kolejny etap Tymczasowej Organizacji Ruchu od km 436+400 do km 437+800. Organizacja ta zostanie połączona z wdrażanym projektem zmiany skrzyżowania przy Al. Kasztanowej.

 

Zadanie II:

Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne informujemy, że ulegnie zmianie termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na ul. Warszawskiej w Nadarzynie. Wykonawca przełożył wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na przyszły tydzień tj. tydzień numer 27 , konkretna data zostanie podany w późniejszym czasie.

 

Zadanie II:

W dniu 30.06.2017 r. wykonawca planuje rozpoczęcie wdrażania zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu przy al. Kasztanowej. Zmiana organizacji ruchu obejmować będzie od km 435+764 do km 436+550 i polegać będzie na przełożeniu ruchu w obu kierunkach poza istniejącą jezdnię.

 

 

 

Zadanie II:

W dniach 30.06-04.07.2017r. Wykonawca wprowadzi czasowe zajęcie części jezdni ul. Warszawskiej w miejscowości Nadarzyn.

W pierwszej fazie robót zajęty zostanie pas ruchu z Nadarzyna w kierunku ul. Komorowskiej, następnie wraz z postępem robót Wykonawca przejdzie na pas przeciwny.

 

 

 

Zadanie II:

Dnia 27.06.2017r. wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościRusiec,

związana z przepięciem przebudowanej kolizji W35 na odcinku od km 436+450 (w tym budynek Atlas) do km 436+980, strona prawa.

Wyłączenie wodociągu będzie miało miejsce w godzinach 8 – 16

 

Zadanie II:

Dnia 22.06.2017 r. Wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach Rusiec oraz Kajetany,

związana z przepięciem przebudowanej kolizji W44 na odcinku od km 438+180 (rejon firmy Mago i ulicy Głównej w Ruścu) do km 439+350 (ulica Chabrowa, Kajetany), strona prawa.

Wyłączenie wodociągu będzie miało miejsce w godzinach 8 – 16.

 

Zadanie II:

Dnia 21.06.2017 r. Wykonawca wprowadzi tymczasową organizację ruchu polegającą na zamknięciu ul. Grodziskiej w miejscowości Siestrzeń.

 

Zadanie II:

Dnia 08.06.2017 r. od godziny 10:00 Wykonawca planuje rozpoczęcie wprowadzania kolejnych etapów Tymczasowej Organizacji Ruchu w kilometrażu 437+866 do km 438+964. Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu polegać będzie m.in. na ograniczeniu ruchu w kierunku Warszawy do jednego pasa ruchu.

 

Zadanie II:

W dniu 01.06.2017 r. po godz. 20-ej planowane jest całonocne betonowanie ustroju nośnego wiaduktu WS-11 jezdnia prawa s8 nad ul. Kasztanową w Ruścu. Mogą wystąpić sporadyczne utrudnienia w ruchu kołowym na skrzyżowaniu ul. Kasztanowej z DK8. Kierowców prosimy o zachowanie wzmożonej uwagi w rejonie tego skrzyżowania.

 

Zadanie II:

W dniu 22.05.2017 r. w nocy planowane są chwilowe zamknięcia ruchu w obu kierunkach pod budowanym wiaduktem PDZ - 9B w km 433,000 drogi krajowej DK8 w miejscowości Kostowiec dla umożliwienia montażu belek stalowych ustroju nośnego wiaduktu nad czynną jezdnią począwszy od godz. 22-ej dnia 22.05.2017 do 1:15 dnia 23.05.2017 r. Przewiduje się cztery zamknięcia po 15 minut dla montażu czterech par belek (tandemów) ustroju nośnego na podporach.

 

Zadanie II:

W dniu 23.05.2017 r. w nocy planowane są chwilowe zamknięcia ruchu w obu kierunkach pod budowanym wiaduktem PDZ - 9B w km 433,000 drogi krajowej DK8 w miejscowości Kostowiec dla umożliwienia montażu belek stalowych ustroju nośnego wiaduktu nad czynną jezdnią począwszy od godz. 22-ej do 23.15. Przewiduje się dwa zamknięcia po 15 minut dla montażu następnych dwóch par belek (tandemów).

 

Zadanie II:

W dniu 24.05.2017 r. w nocy planowane są chwilowe zamknięcia ruchu w obu kierunkach pod budowanym wiaduktem PDZ - 9B w km 433,000 drogi krajowej DK8 w miejscowości Kostowiec dla umożliwienia montażu belek stalowych ustroju nośnego wiaduktu nad czynną jezdnią począwszy od godz. 22-ej do 23.15. Przewiduje się dwa zamknięcia po 15 minut dla montażu następnych dwóch par belek (tandemów).

 

Zadanie II:

Dnia 23.05 wystąpi wyłączenie sieci wodociągowej w godzinach 8 – 14 w Starej Wsi oraz Urzucie związane z przełączeniem kolizji W36.

 

Zadanie II:

W związku z planowanym montażem konstrukcji stalowej obiektu PDZ-09b w km 433+000, planowane są chwilowe wstrzymania ruchu w nocy w dniach 22.05-24.05.2017 r.

Przewiduje się kilka 15-minutowych zamknięć ruchu dla potrzeb montażu.

 

Zadania II:

Dnia 08.05.2017 r. od godziny 10:00 Wykonawca planuje rozpoczęcie wprowadzania kolejnych etapów Tymczasowej Organizacji Ruchu w kilometrażu 435 + 182 jezdnia prawa.

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu podyktowane jest zorganizowaniem "Wyjazdu z budowy i dojazdu na zaplecze budowy".

 


Zadania II:

Dnia 08.05.2017 r. od godziny 10:00 Wykonawca planuje rozpoczęcie wprowadzania kolejnych etapów Tymczasowej Organizacji Ruchu w Pasie Drogowym od km 438 + 483 do km 439 + 841.

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu podyktowane jest budową obiektu MS-13.

 

Zadania II:

Dnia 04.05.2017 r. od godziny 10:00 Wykonawca planuje wprowdzenie zamknięcia drogi dojazdowej od Al. Kasztanowej na odcinku ok. 200 m.

 

Zadanie II:

Dnia 26.04.2017 r. w nocy planowane są chwilowe zamknięcia ruchu w obu kierunkach pod budowanym wiaduktem PDZ - 9B w km 433,000 drogi krajowej DK8 w miejscowości Kostowiec dla umożliwienia montażu belek stalowych ustroju nośnego wiaduktu nad czynną jezdnią począwszy od godz. 22-ej do 23.10. Przewiduje się dwa zamknięcia po 15 minut dla montażu dwóch par belek (tandemów).

 

Zadanie II:

Dnia 27.04.2017 r. w nocy planowane są chwilowe zamknięcia ruchu w obu kierunkach pod budowanym wiaduktem PDZ - 9B w km 433,000 drogi krajowej DK8 w miejscowości Kostowiec dla umożliwienia montażu belek stalowych ustroju nośnego wiaduktu nad czynną jezdnią począwszy od godz. 22-ej do 23.10. Przewiduje się dwa zamknięcia po 15 minut dla montażu następnych dwóch par belek (tandemów).

 

Zadanie II:

Dnia 27.04.2017 r. w nocy planowane są chwilowe zamknięcia ruchu w obu kierunkach pod budowanym wiaduktem WS-11 nad ul. Kasztanową w Ruścu przy skrzyżowaniu w km 436,273 drogi krajowej DK8 w miejscowości Rusiec dla umożliwienia montażu belek stalowych rusztowania pod ustrój nośny wiaduktu nad czynną jezdnią począwszy od godz. 22-ej do 24.00. Przewiduje się operatywne zamknięcia po 15 minut dla ich montażu.

 

Zadanie II:

Dnia 25.04.2017 r., od godziny 8:00 do godziny 14:00 nastąpi prewa w dostawie wody.

Przerwa w dostwie wody jest związana z przełaczeniem wodociagu W31 przy przebudowie drogi ekspresowej nr.8 na odcinku Radziejowice – Paszków.

 

Zadanie II:

Dnia 24.04.2017 r., od godziny 8:00 Wykonawca planuje kontynuację wprowadzania kolejnych etapów Tymczasowej Organizacji Ruchu w Pasie Drogowym.

Wprowadzanie organizacji podyktowane jest budową obiektu MS-13.

 

 

 

Zadanie II:

Od dnia 24.04.2017 r., od godziny 8:00 do dnia 26.04.2017 Wykonawca wprowadzi zajęcie pasa szybkiego ruchu (lewego) w kierunku Wrocławia od km 439+550 do km 439+380.

Wprowadzenie organizacji ruchu jest podyktowane wykonaniem przewiązki. 


Zadanie II:

Do dnia 24.04.2017 r. zostanie wprowadzona zmiana w organizacji ruchu na odcinku od km 430+000 do km 431+100. Organizacja ruchu polegać będzie na przełożeniu ruch w obu kierunkach na prawą jezdnię.


Zadanie II:

Dnia 24.04.2017 r. Wykonawca planuje wdrożyć tymczasową organizację ruchu w kilometrażu od 438+483 do 439+841

 


Zadanie II:

Dnia 19.04.2017 r. od godziny 7:00 do godziny 15:00. Wykonawca planuje wdrożyć tymczasową organizację ruchu. Organizacja ruchu polegać będzie na zajęciu szybkiego pasa w kierunku Wrocławia w kilometrażu od 439+350 do 439+500. Wprowadzenie organizacji ruchu jest podyktowane wykonaniem przewiązki w pasie dzielącym. Planowany czas organizacji ruchu od 19.04.2017 r do 21.04.2017 r.

 


Zadanie II:

Dnia 18.04.2017 r. od godziny 10:00 do dnia 21.04.2017 r. Wykonawca planuje wdrożyć tymczasową organizację ruchu na jezdni prawej w kierunku Warszawy w kilometrażu od 430+000 do 431+100.

 


Zadanie II:

Dnia 20.04.2017 r. od godziny 10:00 do dnia 21.04.2017 r. Wykonawca planuje wdrożyć tymczasową organizację ruchu. Organizacja ruchu polegać będzie na zajęciu szybkiego pasa w kierunku Warszawy. Wprowadzenie organizacji ruchu jest podyktowane demontażem deskowania ustroju nośnego obiektu WD-07.

 


Zadanie II:

Dnia 18.04.2017 r. od godziny 10:00 do dnia 19.04.2017 r. Wykonawca planuje wdrożyć tymczasową organizację ruchu. Organizacja ruchu polegać będzie na zajęciu wolnego pasa w kierunku Warszawy w kilometrażu 430+295

 


Zadanie II:

Dnia 19.04.2017 w nocy planowane jest chwilowe zamknięcia ruchu w obu kierunkach w rejonie budowanego wiaduktu WD-9 w km 431+733 w miejscowości Siestrzeń, dla umożliwienia montażu 10 belek strunobetonowych typu – T, począwszy od godz.22.00 dnia 19.04.2017 r. do godz. 03.30 rano dnia 20.04.2017 r. Przewiduje się po 15 minut zamknięcia dla montażu każdej belki. 

 


Zadanie II:

Dnia 12.04.2017 w nocy przewiduje się chwilowe zamknięcia ruchu w obu kierunkach w rejonie budowanego wiaduktu WD-10 w km 434,00 dla umożliwienia montażu 11 belek prefabrykowanych ustroju nośnego nad jezdnią począwszy od godz.22.00 dnia 12.04.2017 r. do godz. 04.10 rano dnia 13.04.2017 r. Przewiduje się po 15 minut zamknięcia dla montażu każdej belki.

 

Zadanie II:

Dnia 12.04.2017 r. w godzinach 8-16 w rejonie węzła Młochów nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej.

 

Zadanie II:

Dnia 13.04.2017 w godzinach 8-15 planowane jest w związku z  przełączeniem kolizji wodociągowej W33, odłączenie głównej magistrali wodociągowej w ciągu Al. Katowickiej w miejscowości Stara Wieś.

 

Zadanie II:

Data rozpoczęcia realizacji Umowy: 03.06.2015 r. Planowana data zakończenia Robót: 03.10.2018 r.

 

Informacja dla właścieli nieruchomości:

Procedura odszkodowawcza 

Przejmowanie nieruchomosci pod drogi krajowe

 

Ostatnia aktualizacja strony: 3.02.2018r.