Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca - Zadanie I

 

 

Wykonawca - Zadanie II

 

 

Inżynier

 

 

 

 

 

   

Aktualności

ZADANIE I:

 

Zadanie I:

Dnia 24.04.2017 r. Wykonawca wprowadził zmianę organizacji ruchu na odcinku od km. 426+050 do km. 430+000 (III etap projektu) oraz na powiązanym odcinku zad. II od km. 430+000 do km. 431+100. Organizacja ruchu polega na ograniczeniu ruchu w kierunku Wrocławia do jednego pasa, oraz przełożony z jezdni lewej na prawą. 


Zadanie I:

Dnia 12.04.2017 r. planowane jest rozpoczęcie wprowadzenia zmiany organizacji ruchu na kierunku do Wrocławia w ciągu drogi krajowej nr 8, na odcinku 426+050 - 430+000 km. Ruch w kierunku Wrocławia zostanie ograniczony do jednego pasa i przeniesiony na jezdnię prawą.

Planowany termin może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych. 

 

 

Zadanie I:

Dnia 28.03.2017 r. wprowadzono zmianę organizacji ruchu na kierunku do Wrocławia w ciągu drogi krajowej nr 8, na odcinku 422+700 - 426+050 km. 

 

Zadanie I:

Dnia 21.03.2017 r. wprowadzono zmianę organizacji ruchu na kierunku do Wrocławia w ciągu drogi krajowej nr 8, na odcinku 420+100 - 422+700 km.

 

 

Zadanie I:

Dnia 23.03.2017 r. planowane jest wprowadzenie zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 8. Na odcinku 422+700 - 426+050 km, ruch w kierunku Wrocławia zostanie ograniczony do jednego pasa oraz przeniesiony na jezdnię prawą. Rozpoczęcie wprowadzania zmiany organizacji ruchu planowane jest na dzień 20.03.2017 r.

 


Dnia 30.03.2017 r. planowane jest wprowadzenie zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 8. Na odcinku 426+050 - 430+000 km, ruch w kierunku Wrocławia zostanie ograniczony do jednego pasa oraz przeniesiony na jezdnię prawą. Rozpoczęcie wprowadzania zmiany organizacji ruchu planowane jest na dzień 27.03.2017 r.

 

Przewidywany czas funkcjonowania organizacji ruchu to okres 1 roku.

 

Zadanie I:
Dnia 16.03.2017 r. planowane jest wprowadzenie zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 8. Na odcinku 420+100 - 422+700 km, ruch w kierunku Wrocławia zostanie ograniczony do jednego pasa oraz przeniesiony na jezdnię lewą. Rozpoczęcie wprowadzania zmiany organizacji ruchu planowane jest na dzień 14.03.2017 r. Przewidywany czas funkcjonowania organizacji ruchu to okres 7 dni.

 

Zadanie I:

Dnia 6.03.2017 r. Wykonawca planuje wprowadzenie zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr. 8 (demontaż barier, budowa poszerzeń, tymczasowych przewiązek i przejazdów)

na odcinkach kolejno: 420+100 – 420+250; 427+360 – 427+380: jezdnia prawa – wygrodzenie prawego pasa ruchu,

na odcinkach kolejno 420+520 – 420+640; 424+210 – 424+230; 424+675 – 424+800; 425+190 – 425+210; 425+580 – 425+600; 425+950 – 426+030; 428+990 – 429+010 jezdnia prawa – wygrodzenie lewego pasa ruchu.

Przewidywany czas funkcjonowania organizacji ruchu to okres 7 dni.

 

Zadanie I:

Dnia 14.02.2017 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła Paszków z drogą wojewódzką nr 721 w Wolicy o długości 9,9km” i nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności.


Zadanie I:

Dnia 24.01.2017 r. wydano Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia pn. : „ Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła Paszków z drogą wojewódzką nr 721 w Wolicy o długości 9,9km”

 

Zadanie I:

Dnia 29.07.2016r. Wykonawca Robót złożył wniosek o wydanie decyzji Zezwalającej na Realizację Inwestycji Drogowej.

 

Zadanie I :

Data rozpoczęcia realizacji Umowy: 08.02.2016 r. Planowana data zakończenia Robót: 15.07.2019 r.


 

ZADANIE II:

 

Zadanie II:

Dnia 25.04.2017 r., od godziny 8:00 do godziny 14:00 nastąpi prewa w dostawie wody.

Przerwa w dostwie wody jest związana z przełaczeniem wodociagu W31 przy przebudowie drogi ekspresowej nr.8 na odcinku Radziejowice – Paszków.

 

Zadanie II:

Dnia 24.04.2017 r., od godziny 8:00 Wykonawca planuje kontynuację wprowadzania kolejnych etapów Tymczasowej Organizacji Ruchu w Pasie Drogowym.

Wprowadzanie organizacji podyktowane jest budową obiektu MS-13.

 

 

 

Zadanie II:

Od dnia 24.04.2017 r., od godziny 8:00 do dnia 26.04.2017 Wykonawca wprowadzi zajęcie pasa szybkiego ruchu (lewego) w kierunku Wrocławia od km 439+550 do km 439+380.

Wprowadzenie organizacji ruchu jest podyktowane wykonaniem przewiązki. 


Zadanie II:

Do dnia 24.04.2017 r. zostanie wprowadzona zmiana w organizacji ruchu na odcinku od km 430+000 do km 431+100. Organizacja ruchu polegać będzie na przełożeniu ruch w obu kierunkach na prawą jezdnię.


Zadanie II:

Dnia 24.04.2017 r. Wykonawca planuje wdrożyć tymczasową organizację ruchu w kilometrażu od 438+483 do 439+841

 


Zadanie II:

Dnia 19.04.2017 r. od godziny 7:00 do godziny 15:00. Wykonawca planuje wdrożyć tymczasową organizację ruchu. Organizacja ruchu polegać będzie na zajęciu szybkiego pasa w kierunku Wrocławia w kilometrażu od 439+350 do 439+500. Wprowadzenie organizacji ruchu jest podyktowane wykonaniem przewiązki w pasie dzielącym. Planowany czas organizacji ruchu od 19.04.2017 r do 21.04.2017 r.

 


Zadanie II:

Dnia 18.04.2017 r. od godziny 10:00 do dnia 21.04.2017 r. Wykonawca planuje wdrożyć tymczasową organizację ruchu na jezdni prawej w kierunku Warszawy w kilometrażu od 430+000 do 431+100.

 


Zadanie II:

Dnia 20.04.2017 r. od godziny 10:00 do dnia 21.04.2017 r. Wykonawca planuje wdrożyć tymczasową organizację ruchu. Organizacja ruchu polegać będzie na zajęciu szybkiego pasa w kierunku Warszawy. Wprowadzenie organizacji ruchu jest podyktowane demontażem deskowania ustroju nośnego obiektu WD-07.

 


Zadanie II:

Dnia 18.04.2017 r. od godziny 10:00 do dnia 19.04.2017 r. Wykonawca planuje wdrożyć tymczasową organizację ruchu. Organizacja ruchu polegać będzie na zajęciu wolnego pasa w kierunku Warszawy w kilometrażu 430+295

 


Zadanie II:

Dnia 19.04.2017 w nocy planowane jest chwilowe zamknięcia ruchu w obu kierunkach w rejonie budowanego wiaduktu WD-9 w km 431+733 w miejscowości Siestrzeń, dla umożliwienia montażu 10 belek strunobetonowych typu – T, począwszy od godz.22.00 dnia 19.04.2017 r. do godz. 03.30 rano dnia 20.04.2017 r. Przewiduje się po 15 minut zamknięcia dla montażu każdej belki. 

 


Zadanie II:

Dnia 12.04.2017 w nocy przewiduje się chwilowe zamknięcia ruchu w obu kierunkach w rejonie budowanego wiaduktu WD-10 w km 434,00 dla umożliwienia montażu 11 belek prefabrykowanych ustroju nośnego nad jezdnią począwszy od godz.22.00 dnia 12.04.2017 r. do godz. 04.10 rano dnia 13.04.2017 r. Przewiduje się po 15 minut zamknięcia dla montażu każdej belki.

 


Zadanie II:

Dnia 12.04.2017 r. w godzinach 8-16 w rejonie węzła Młochów nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej.

 

 

Zadanie II:

Dnia 13.04.2017 w godzinach 8-15 planowane jest w związku z  przełączeniem kolizji wodociągowej W33, odłączenie głównej magistrali wodociągowej w ciągu Al. Katowickiej w miejscowości Stara Wieś.

 

Zadanie II

Dnia 13.03.2017 r. Wykonawca wdrożył tymczasową organizację ruchu. Zmiany polegają na przeniesieniu ruchu w obu kierunkach na jezdnię prawą (jezdnia w kierunku Warszawy) na odcinku od km 436+419 do km 432+884.

Planowany okres trwania organizacji ruchu przewidziano do końca grudnia 2017 r.

 

Zadanie II:

Dnia 08.03.2017 r. Wykonawca przewyduje rozpoczęcie prac związanych z wdrożeniem tymczasowej

organizacji ruchu. Organizacja ruchu polegać będzie na przeniesieniu ruchu w obu kierunkach na jezdnię

prawą na odcinku od km 432+884 do 436+419. Planowane zakończenie wdrożenia tymczasowej

organizacji ruchu przewidziano na 10.03.2017 r. Planowany okres trwania organizacji przewidziano do

końca grudnia 2017 r.

 

Zadanie II:

Dnia 07.03.2017 r. odbyło się w siedzibie GDDKiA Oddział Warszawa posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych Stadium Projektu Wykonawczego dla: „Kontynuacja projektowania i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła „Paszków” z drogą wojewódzką nr721 w Wolicy”.

Zadanie II – kontynuacja projektowania i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku Przeszkoda – Paszków o długości około 11,6 km.

 

Zadanie II:

W nocy z 31.01.2017 na 01.02.2017 r.(wtorek na środę) Wykonawca przewiduje chwilowe trwające około 15-20 minut zamknięcie ruchu na drodze DK8  około km 437 + 270 w miejscowości Rusiec. Chwilowe zamknięcie obu jezdni odbędzie się w godzinach 23.30 do godz. 02.00.  Zamknięte zostaną jezdnie w obu kierunkach drogi dla wykonania montażu konstrukcji stalowej przęsła pomiędzy podporami nr 3 i 4 ustroju nośnego kładki dla pieszych KŁ-11A.

 

Zadanie II:

W nocy 26/27 stycznia 2017 r. Wykonawca przewiduje chwilowe (około 20 minut) zamknięcie ruchu około km. 435+280,06 (obiekt KŁ-10a). Zamknięcie odbędzie się w godzinach 23.30 - 2.00 i związane jest montażem konstrukcji stalowej kładki dla pieszych. Wstrzymanie ruchu odbędzie się na jezdni w kierunku Warszawy.


Zadanie II:

W 2-m tygodniu 2017 roku w robotach mostowych wykonano betonowanie 2-ch słupów  na podporze P2P wiaduktu WS-11 oraz zabetonowano 3 następne słupy na  podporze P3   przejścia dla zwierząt PDZ-9B


Zadanie II:

Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne w ostatnim tygodniu były prowadzone jedynie roboty zbrojarskie na wiadukcie WS-11 i przejściu dla zwierząt PDZ-9B.


Zadanie II:

W ostatnim tygodniu  wykonano montaż konstrukcji stalowych środkowych belek ustroju nośnego wiaduktu WD-7 w Przeszkodzie, zmontowano w całości stalową konstrukcję ustroju nośnego kładki dla pieszych KŁ-9C w Kostowcu oraz zamontowano skrajne przęsło konstrukcji stalowej ustroju nośnego kładki dla pieszych KŁ-11A w Ruścu.


Zadanie II:

W nocy z 20/21 grudnia 2016 r. Wykonawca planuje w km 437+292 (obiekt KŁ-11A – kładka dla pieszych) rozładunek elementów konstrukcji stalowej ustroju nośnego kładki, który jest przewidziany w godzinach od 0.00 do 2.00-ej. Prace będą prowadzone poza aktualną skrajnią drogową i nie powinny powodować utrudnień w ruchu kołowym

 

Zadanie II:

W nocy 19/20 grudnia 2016 r. Wykonawca planuje chwilowe (około 15 minut) zamknięcie ruchu około km. 430+295 (obiekt WD-07). Zamknięcie odbędzie się w godzinach 00:00 – 02:00 i związane jest montażem konstrukcji stalowej obiektu WD-07. Jednocześnie informujemy, że dla potrzeb transportu konstrukcji w dniu 19.12.2016r. zostanie również wyłączony lewy pas jezdni prawej od km 430+100 do 430+325, oraz wyłączony lewy pas jezdni lewej od km 430+265 do 430+325 (zmiana w organizacji obowiązywać będzie do dnia 20.12.2016r. do ok godz. 12:00).


Zadanie II:

Dnia 17.12.2016r. Wykonawca planuje wprowadzenie zmiany organizacji ruchu, od km 430+924 do km 433+038. Tymczasowa organizacja ruchu polegać będzie na przełożeniu ruchu na prawą jezdnię, na której odbywać się będzie ruch w obu kierunkach. Informujemy również, że prace przygotowawcze do tej zmiany rozpoczną się w dniu 16.12.2016r.


Zadanie II:

W nocy 15/16 grudnia 2016 r. Wykonawca przewiduje chwilowe (około 20 minut) zamknięcie ruchu około km. 433+225 - 433+275 (obiekt KŁ-9c). Zamknięcie odbędzie się w godzinach 22.00 - 2.00 i związane jest montażem konstrukcji stalowej kładki dla pieszych. Wstrzymanie ruchu odbędzie się dla każdej jezdni niezależnie.


Zadanie II:

Dnia 01.12.2016r. Wykonawca przewiduje wprowadzenie zmiany organizacji ruchu, od km 430+924 do km 433+038. Tymczasowa organizacja ruchu polegać będzie na przełożeniu ruchu na prawą jezdnię, na której odbywać się będzie ruch w obu kierunkach. Informujemy również, że niekorzystne warunki atmosferyczne mogę spowodować zmianę terminu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu. 


Zadanie II:

Dnia 23.11.2016r. Wykonawca przewiduje wprowadzenie zmiany organizacji ruchu, od km 435+582 do km 436+800 obejmując węzeł Młochów. Tymczasowa organizacja ruchu polegać będzie na przełożeniu ruchu na lewą jezdnię, na której odbywać się będzie ruch w obu kierunkach.


Zadanie II:

Dnia 12.09.2016 r. Wykonawca wprowadził zmianę w organizacji ruchu na drodzej krajowej nr 8 w rejonie km 436+429 do 437+679 w miejscowości Stara Wieś, Rusiec. Tymczasowa organizacja ruchu polega na zawężeniu jezdni lewej w kierunku Wrocławia i jezdni prawej w kierunku Warszawy.

 

Zadanie II:

Dnia 07.09.2016 r. Wykonawca wprowadził zmiany w organizacji ruchu na drodze krajowej nr 8 w rejonie km 431+733 w miejscowości Siestrzeń. Tymczasowa organizacja ruchu polega na zawężeniu lewej jezdni w kierunku Wrocławia do jednego pasa ruchu, natomiast w kierunku Warszawy ruch odbywa się zawężonymi dwoma pasami ruchu.

 

Zadanie II:

Dnia 02.09.2016 r. Wykonawca wprowadził zmiany w organizacji ruchu na drodze krajowej nr 8 w rejonie km 433+000 w miejscowości Kostowiec. Na krótkim odcinku ruch w obu kierunkach odbywa się jezdnią prawą, w stronę Warszawy dwoma pasami, natomiast w stronę Wrocławia jednym pasem.

 

Zadanie II:

Dnia 20.08.2016r. Wykonawca na jezdni lewej (kierunek Wrocaław) wprowadzi Tymczasową Organizację Ruchu na drodze krajowej nr 8: od km 432+100 (wieś Siestrzeń w gminie Żabia Wola, powiat grodziski) do km 436+475 (wieś Młochów w gminie Nadarzyn, powiat pruszkowski). Na odcinku o długości ok. 4,4km jezdnia lewa zostanie zawężona do 1 pasa ruchu.

 

Zadanie II:

Dnia 16.08.2016r. Zamawiający przekazał Wykonawcy Plac Budowy.

 

Zadanie II:

Dnia 12.08.2016r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Przeszkoda-Paszków o długości około 11,6km” i nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności. 

 

Zadanie II:

Dnia 25.07.2016r. wydano Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Przeszkoda-Paszków o długości około 11,6km”

 

Zadanie II:

Data rozpoczęcia realizacji Umowy: 03.06.2015 r. Planowana data zakończenia Robót: 03.10.2018 r.

 

Informacja dla właścieli nieruchomości:

Procedura odszkodowawcza 

Przejmowanie nieruchomosci pod drogi krajowe

 

Ostatnia aktualizacja strony: 24.04.2017r.