Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca - Zadanie I

 

 

Wykonawca - Zadanie II

 

 

Inżynier

 

 

 

 

 

   

Aktualności

Informujemy, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchomiła na stronie internetowej „Serwis dla podwykonawców”.

Informacje są w komunikacie dot. uruchomienia serwisu:  https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

a link do serwisu: Serwis dla Podwykonawców:  https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33265/Poradnik-dla-podwykonawcow-jak-skutecznie-zadbac-o-swoje-interesy

 

 


W dniu 03.06.2019 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Decyzją Nr 754/2019 wydał pozwolenie na użytkowanie dwóch kładek dla pieszych KŁ-3A i KŁ1A wraz z niezbędną infrastrukturą.

 

W dniu 30.09.2019 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Decyzją Nr 1287/2019 udzielił pozwolenia na użytkowanie pozostałej części zamierzenia budowlanego rozbudowanej drogi krajowej nr 8 od km 420+100 do km 430+000 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, za wyjątkiem miejsc obsługi podróżnych (MOP rodzaj I), określonych jako MOP Przeszkoda, MOP Żabia Wola, MOP Krze.

 

W dniu 09.12.2019 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Decyzją Nr 1592/2019 udzielił pozwolenia na użytkowanie części (kończącej całość) zamierzenia inwestycyjnego, tj. miejsc obsługi podróżnych określonych w zatwierdzonym projekcie budowlanym jako MOP I „Krze”, MOP I „Żabia Wola”, MOP I „Przeszkoda”.

 

Tym samym, zgodnie z powyższymi decyzjami, w dniu 09.12.2019 całość inwestycji uzyskała pozwolenie na użytkowanie.

 

 

INFORMACJE ARCHIWALNE:

 

ZADANIE I:

Zadanie I:

W dniu 21.05.2019r. wprowadzono zamianę organizacji ruchu w ciągu DK8 na odcinku od km 420+100 do km 430+000, pas ruchu prowadzący w kierunku Wrocławia zostanie przeniesiony w stronę pasa rozdziału. 

 

Zadanie I:

W dniu 18.04.2019r. planowane jest wprowadzenie zamiany organizacji ruchu w ciągu DK8 na odcinku od km 420+100 do km 428+500, ruch w kierunku Warszawy zostanie przełożony na przebudowaną jezdnię prawą oraz uruchomiony zostanie Węzeł Żabia Wola.

 

Zadanie I:

W dniu 15.04.2019r. zamknięty zostanie wjazd/wyjazd na trasę główną DK8 przy firmie Canpol. Proponowany objazd przez węzeł Radziejowice.

 

Zadanie I:

W związku z koniecznością wykonania robót związanych z ułożeniem warstwy bitumicznej na ul. Skulskiej oraz w m. Krze (odcinek koło firmy Helukabel) drogi te będą w dniu 12.04.2019r. czasowo nieprzejezdne.

 

 

Zadanie I:

W związku z koniecznością wykonania robót związanych z ułożeniem warstwy bitumicznej na drodze lokalnej po prawej stronie (DL-424P) na ul. Słoneczna droga ta będzie w dniu 10.04.2019r. nieprzejezdna.

 

 

Zadanie I:

W dniu 09.04.2019 r. w związku z planowanymi robotami na drodze lokalnej DL-427L km 0+800 – 1+600 i DZ-429L km 0+000 – 0+400 (dawna ul. Przejazdowa w kierunku Zalesia) w/w drogi będą nieprzejezdne. Proponowany objazd przez Węzeł Siestrzeń oraz prawą stroną trasy głównej (kierunek Warszawa).

 

 

Zadanie I:

W związku z koniecznością wykonania robót związanych z ułożeniem warstwy bitumicznej na drodze lokalnej po prawej stronie (DL-422P) na ul. Granicznej droga ta będzie w dniach: 04.04.2019r. oraz 08.04.2019r. nieprzejezdna. 

 

Zadanie I:

W dniach 03-04.04.2019r. ul. Przejazdowa będzie nieprzejezdna, zalecany objazd ul. Warszawską.

 

W związku z koniecznością wykonania robót związanych z ułożeniem warstwy bitumicznej na drodze zbiorczej po lewej stronie (DZ-422L) od ul. Chełmońskiego na długości około 1 km droga ta będzie w dniu 02.04.2019r. nieprzejezdna.”

 

W dniu 03.04.2019r. planowane jest wykonania robót związanych z ułożeniem warstwy bitumicznej na drodze zbiorczej po lewej stronie (DZ-420L) na odcinku od Radziejowic do m. Krze w związku z powyższym droga ta będzie nieprzejezdna

 

 

Zadanie I:

W dniu 01.04.2019r. planowane jest wprowadzenie zamiany organizacji ruchu w ciągu DK8 na odcinku od km 428+700 do km 429+680 w miejscowości Przeszkoda z uwagi na konieczność wykonania prac na nawierzchni betonowej. Ruch na jezdni w kierunku Warszawy zostanie zawężony do jednego pasa, wygrodzony zostanie pas szybki.

 

 

Zadanie I:

W dniu 28.03.2019r. ul. Przejazdowa będzie nieprzejezdna, zalecany objazd ul. Warszawską.

W związku z koniecznością wykonania robót związanych z ułożeniem warstwy bitumicznej na drodze zbiorczej po prawej stronie (DZ-420P) od Radziejowic na długości około 1,3 km droga ta będzie w dniu 28.03.2019r. nieprzejezdna. W dniu 29.03.2019r. planowane jest kontynowanie w/w robót na dalszym odcinku drogi DZ-420P.”

 

Zadanie I:

W dniu 11.03.2019r. planowane jest wprowadzenie zamiany organizacji ruchu w ciągu DK8 na odcinku od km 429+030 do km 429+680 w miejscowości Przeszkoda z uwagi na konieczność wykonania prac na nawierzchni betonowej. Ruch na jezdni w kierunku Warszawy zostanie zawężony do jednego pasa, wygrodzone zostaną pas wolny oraz pas awaryjny.

 

Zadanie I:

W dniu 30.11.2018r. planowane jest wprowadzenie zamiany organizacji ruchu w ciągu DK8 na odcinku od km 428+500 do km 430+000.
Ruch w kierunku Warszawy zostanie przełożony na przebudowaną jezdnię prawą. Wyjazd z Żabiej Woli poprowadzony zostanie przez wiadukt (km 429+116), drogę zbiorczą (zjazd w km 429+000) do węzła Siestrzeń. 

 

 

Zadanie I:

W dniu 16.10.2018r. planowane jest wprowadzenie zamiany organizacji ruchu w ciągu ul. Warszawskiej. Zamknięty zostanie odcinek ul. Warszawskiej na długości ok 100 m, od skrzyżowania z DK8 w km 427+400. Wyjazd z miejscowości Żabia Wola odbywał się będzie przez skrzyżowanie ul. Przejazdowej z DK8 w km 429+000.

 

Zadanie I:

W dniu 15.10.2018r. planowane jest wprowadzenie zamiany organizacji ruchu w ciągu ul. Przejazdowej. Uruchomiony zostanie bezkolizyjny przejazd przez DK8 – przejazd nowo wybudowanym obiektem WD-6 w km 429+000 DK8.

 

Zadanie I:

W dniu 19.09.2018r. planowane jest wprowadzenie zamiany organizacji ruchu w ciągu drogi ul. Mazowieckiej. 

 

Zadanie I:

W dniu 27.08.2018r. planowane jest wprowadzenie zamiany organizacji ruchu w ciągu drogi ul. Rumiankowej. Bezpośredni zjazd z DK8 na ul. Rumiankową zostanie zamknięty, objazd do ul. Rumiankowej zostanie poprowadzony przez ul. Skulską.

 

Zadanie I:

W dniu 08.08.2018r. planowane jest wprowadzenie zamiany organizacji ruchu w ciągu drogi ul. Przejazdowej prowadzącej do miejscowości Zalesie.
W celu przebudowy części ul. Przejazdowej na odcinku ok 60m zostanie wprowadzony ruch wahadłowy.

 

Zadanie I:

W dniu 18.07.2018r. wprowadzony zostanie ruch wahadłowy na odcinku ok. 100 m w miejscu połączenia ul. Warszawskiej z nowobudowaną drogą stanowiącą najazd na obiekt WD-6. 

 

Zadanie I:

W dniu 06.07.2018r. planowane jest wprowadzenie zmiany  organizacji ruchu w ciągu ul. Skulskiej. Przejazd ulicą Skulską na odcinku przebudowy zostanie ograniczony do pojazdów budowy i dojazdów do posesji. Objazd poprowadzony będzie ul. Rumiankową.

 

Zadanie I:

W dniu 11.06.2018r. wprowadzono zmianę organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 8.

Na odcinku od km 427+200 – 427+500 ruch został przełożony na przebudowaną jezdnię lewą S8.

 

Zadanie I:

W dniu 04.06.2018r. planowana zmiana organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 8.

Na odcinku od km 422+000 – 424+650 ruch zostanie przełożony na przebudowaną jezdnię lewą S8

 

 

Zadanie I:

W dniu 26.05.2018r. planowana zmiana organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 8.

Na odcinku od km 420+100 – 421+300 ruch zostanie przełożony na przebudowaną jezdnię lewą S8.

 

Zadanie I:

W dniu 14.05.2018r. planowana zmiana organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 8.

Na odcinku od km 421+300 – 422+000 ruch zostanie przełożony na przebudowaną jezdnię lewą S8.

 

Zadanie I:

W dniu 11.04.2018r. wprowadzono zmianę organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 8.

Na odcinku od km 424+700 – 430+000 ruch został przełożony na przebudowaną jezdnię lewą S8.

 

Zadanie I:

W dniu 21.02.2018r. planowane jest wprowadzenie zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 8.

Istniejący wyjazd z miejscowości Grzymek z km 423+950 zostanie przekierowany drogami lokalnymi na węzeł Radziejowice.

 

Zadanie I:

W dniu 12.12.2017r. planowane jest wprowadzenie zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 8 w km 422+822, 427+790 oraz 428+090 wprowadzone zostaną wyjazdy z budowy.

 

Zadanie I:

W związku z planowanym montażem konstrukcji obiektu mostowego WD-6 (km 429+115) konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez cykliczne czasowe wstrzymywanie ruchu. Przeprowadzenie prac planowane jest w porze nocnej w terminie 01/02.12.2017r. od godz. 22:00 do 2:00 

 

Zadanie I:

W dniu 22.11.2017r. planowane jest wprowadzenie zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 8 w km 424+400 – 424+800. W związku z koniecznością budowy jezdni lewej S8 skrzyżowanie z ul. Chełmońskiego zostanie przeniesione z km 424+500w k 424+750.

 

Zadanie I:

W dniu 26.10.2017r. planowane jest wprowadzenie zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 8 – wprowadzenie przejścia dla pieszych w km 424+211.

 

Zadanie I:

W związku z planowanym montażem konstrukcji obiektu mostowego KŁ-1a (km 420+700) konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez cykliczne czasowe wstrzymywanie ruchu. Przeprowadzenie prac planowane jest w porze nocnej w terminie 26/27.10.2017r. od godz. 22:00 do 6:00.

 

Zadanie I:

W związku z planowanym montażem konstrukcji obiektów mostowych WD-2 i WD-4 konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez cykliczne czasowe wstrzymywanie ruchu. Przeprowadzenie prac planowane jest w porze nocnej w terminach: Obiekt WD-4 (km 426+635) montaż w nocy 25/26.09.2017r. i 27/08.09.2017r. od godz. 22:00 do 6:00; Obiekt WD-2 (km 422+885) montaż w nocy 29/30.09.2017r. i 03/04.09.2017r. od godziny 22:00 do 6:00. Wstrzymanie ruchu będzie trwało 10 min.

 

Zadanie I:

W dniu 25.08.2017 r. Wykonawca planuje wprowadzenie zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr8, w km 422+060 strona lewa i w km 422+050 strona prawa DK8 wprowadzone zostaną tymczasowe zatoki autobusowe.

Przewidywany czas funkcjonowania organizacji ruchu to okres 12 miesięcy.

 

Zadanie I:

W związku z montażem konstrukcji obiektu WD-4 (km 426+625 – 426+645) konieczny jest demontaż ścianek szcelnych. W celu zabezpiecznia ruchu podczas demontażu ścianek wykonawca wprowadzi ruch wachadłowy po prawym pasie DK8 na odcinku 426+570 – 426+660. Organizacja ruchu będzie obowiązywać w godzinach nocnych od 22:00 do 6:00 w dzniach 23/24, 24/25, 25/26.08.2017 r.

 

Zadanie I:

Dnia 16.05.2017 r. wprowadzono zmianę organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 8 na odcinku 422+700 - 422+850 km, polegającą na korekcie odgięcia pasów ruchu.

 

Zadanie I:

Dnia 24.04.2017 r. Wykonawca wprowadził zmianę organizacji ruchu na odcinku od km. 426+050 do km. 430+000 (III etap projektu) oraz na powiązanym odcinku zad. II od km. 430+000 do km. 431+100. Organizacja ruchu polega na ograniczeniu ruchu w kierunku Wrocławia do jednego pasa, oraz przełożony z jezdni lewej na prawą. 


Zadanie I:

Dnia 12.04.2017 r. planowane jest rozpoczęcie wprowadzenia zmiany organizacji ruchu na kierunku do Wrocławia w ciągu drogi krajowej nr 8, na odcinku 426+050 - 430+000 km. Ruch w kierunku Wrocławia zostanie ograniczony do jednego pasa i przeniesiony na jezdnię prawą.

Planowany termin może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych. 

 

Zadanie I :

Data rozpoczęcia realizacji Umowy: 08.02.2016 r. Planowana data zakończenia Robót: 15.07.2019 r.


 

ZADANIE II:

Zadanie II:

W dniu 4.12.2019: 

Uzyskano decyzję  o pozwoleniu  na  użytkowanie   :
Nr 1578/2019 w dniu 4.12.2019r. dla całości zamierzenia inwestycyjnego , z wyłączeniem obiektów , na które wcześniej uzyskano decyzje ( nr 985/2019  i 1509/2019 ). 


W dniu 20.11.2019: 

Uzyskano decyzję  o pozwoleniu  na  użytkowanie   :
Nr 1509/2019  w dniu  20.11.2019r  dla drogi DL-12A ,


W dniu 22.07.2019: 

Uzyskano decyzję  o pozwoleniu  na  użytkowanie   :
Nr 985/2019  w dniu  22.07.2019r  dla  kładek  dla  pieszych ( KŁ-9A ; KŁ9C ; KŁ10A; KŁ11A ) ,

Zadanie II:

Wykonawca w dniu 07.06.2019 od godz. 7:00 do godz.17:00 planuje zamknięcie drogi serwisowej L-12, będącej łącznikiem dróg wojewódzkich nr 720 i 721. W tych godzinach Wykonawca planuje ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej.

 

Zadanie II:

W dniu 03.06.2019 r. Wykonawca planuje wprowadzić zmianę w organizacji ruchu.

Zmiana polegać będzie na zamknięciu:

- drogi serwisowej P-14 od strony ronda N2 na węźle Nadarzyn,

- ul. Południowej na odcinku od ul. Grodziskiej do skrzyżowania z drogami lokalnymi L-07 i L-10.

 

 

W związku z wykonywaniem ronda „Stara Wieś” w obrębie skrzyżowania ul. Grodziskiej, Mszczonowskiej oraz ul. Starowiejskiej,

Wykonawca zwraca się z prośbą o korzystanie z węzła Młochów oraz węzła Nadarzyn w celu dojazdu do powyższych ulic omijając strefę robót.

Zostanie zamknięty wjazd w drogę lokalną L-10 od strony ul. Grodziskiej i ul. Mszczonowskiej, dojazd do drogi lokalnej L-10 jest zapewniony przez węzeł Młochów.

 

Zadanie II:

W dniach 06.05-08.05.2019 r. na odcinku Al. Kasztanowej w miejscowości Rusiec od ronda pod wiaduktem trasy S8 do skrzyżowania z drogami serwisowym (P-06c i P-11a), Wykonawca będzie prowadził roboty nawierzchniowe. W związku z powyższym ruch w trakcie prowadzenia robót będzie odbywał się wahadłowo.

 

Dnia 08.05.2019 (środa) utrudnienia w Al. Kasztanowej!!!

Wykonawca zaplanował od godz. 10:00 do godz. 15:00 układanie warstwy ściernej nawierzchni na Al. Kasztanowej.

W związku z powyższym zostanie całkowicie zamknięty odcinek od ronda do skrzyżowania z drogami serwisowymi łącznie ze skrzyżowaniem.

Jednocześnie informujemy, że są to godziny orientacyjne i mogą ulec nieznacznym przesunięciom.

 

Zadanie II:

W dniu 29.04.2019 r. Wykonawca planuje wprowadzić zmianę w organizacji ruchu. Zmiana polegać będzie na uruchomieniu węzła Nadarzyn, tj. uruchomienie:

- wszystkich łącznic,   

- ul. Kościelnej i drogi L-12 w ciągu drogi wojewódzkiej 720, 

- rond N1 i N2 oraz drogi węzłowej pomiędzy rondami.

 

 

Zadanie II:

Do końca kwietnia 2019 roku Wykonawca planuje układanie nawierzchni oraz prace wykończeniowe w rejonie węzła Nadarzyn po stronie ul. Rolnej, ul. Brzozowej oraz ul. Klonowej.

Należy spodziewać się utrudnień w ruchu (termin zakończenia wymienionych prac w tym miejscu może ulec zmianie).

 

Zadanie II:

W dniu 17.04.2019 r. informujemy, że odbywać się będzie przegląd nawierzchni trasy głównej, komisja będzie poruszać się po pasie ruchu w odpowiedni sposób zabezpieczony.  Bardzo prosimy o stosowanie się do obowiązującego ograniczenia prędkości 60 km/h oraz zachowanie ostrożności.

 

Zadanie II:

W dniach 11-12.04.2019 r. informujemy, że odbywać się będzie przegląd nawierzchni trasy głównej, komisja będzie poruszać się po pasie ruchu w odpowiedni sposób zabezpieczony.  Bardzo prosimy o stosowanie się do obowiązującego ograniczenia prędkości 60 km/h oraz zachowanie ostrożności.

 

Zadanie II:

Informujemy, że w dniu 11.04.2019 od godz. 8:00 Wykonawca planuje zamknięcie fragmentu drogi serwisowej P-11a, na którym będzie układana warstwa ścieralna nawierzchni.

Komunikacja do nieruchomości od godz. 8:00 do około godz. 15:00 będzie możliwa tylko od strony węzła Nadarzyn lub przez ul. Główną lub ul. Górną dla samochodów osobowych.

 

 

Zadanie II:

W dniach od 11.03.2019 do 29.03.2019r. Wykonawca planuje przystąpić do robót związanych z układaniem nawierzchni na fragmentach dróg lokalnych w następujących lokalizacjach:

- L-05a, dojazd do obiektu WD-7 – strona lewa ul. Nadrzeczna oraz ul. Objazdowa,

- P-05a, dojazd do obiektu WD-7 – strona prawa,

- DP 3103W, ul. Krzywa,

- ul. Nad Lasem, ul. Skrajna, ul. Wąska, ul. Klonowa,

- P-07, P-08, dojazd do obiektu WD-10, P-08a, ul. Łączna,

- L-07,

- P-06c, ul. Krótka, ul. Matki Florentyny Dymman,

- Łącznice na węźle Nadarzyn.

Prace będą prowadzone w godzinach nocnych, tak by ograniczyć utrudnienia dla użytkowników korzystających z powyższych dróg.

 

 

Zadanie II:

Informujemy, że w dn. 30.11.2018r. Wykonawca przystąpi do wdrażania organizacji ruchu na trasie głównej. Uruchomione zostaną dwie jezdnie główne DK 8 na odcinku węzeł Paszków - Przeszkoda (jazda po jezdniach betonowych dwoma pasami ruchu w każdym kierunku).

Jednocześnie na drogach lokalnych wzdłuż trasy wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy.

Zwracamy uwagę, że na całym odcinku Zad. II będzie obowiązywać dopuszczalna prędkość 60km/h.

Prosimy o ostrożną jazdę.

 

 

Zadanie II:

Informujemy, że od dnia 26.11.2018r. Wykonawca przystąpi do wdrażania organizacji ruchu na trasie głównej. Przejezdność na trasie głównej będzie uzależniona od warunków atmosferycznych. W związku z powyższym należy spodziewać się utrudnień. Zwracamy uwagę, że na całym odcinku Zad. II będzie obowiązywać dopuszczalna prędkość 60km/h.

 

Zadanie II:

W dniu 30.10.2018r

Wykonawca planuje wprowadzić zmianę w organizacji ruchu na odcinku od km 431+650 do km 435+500. Zmiana polegać będzie na przełożeniu ruchu w kierunku Warszawy na jezdnię prawą (nawierzchnia betonowa). Ruch w kierunku Wrocławia odbywać się będzie bez zmian. 

 

 

Zadanie II:

W dniu 28.09.2018r. Wykonawca planuje wprowadzić zmianę w organizacji ruchu na odcinku od km 438+650 do km 439+500.  Zmiana polegać będzie na przełożeniu ruchu w kierunku Wrocławia na jezdnię prawą S8 (nawierzchnia betonowa). W km ok 438+400  ruch zostanie włączony w stan istniejący. Ruch w kierunku Warszawy odbywać się będzie bez zmian.

 

Zadanie II:

Wykonawca w dniu 03.09.2018r. wprowadził zmianę w organizacji ruchu. Tymczasowa organizacja ruchu polegała na przełożeniu ruchu na jezdnię prawą na odc. od km 436+700 do km 438+250.

Zmianie ulegnie:

- dojazd do ul. Szkolnej został poprowadzony przez drogę lokalną P-11a,

- wjazd w ul. Mszczonowską został zamknięty dla ruchu kołowego, dojazd do miejscowości Stara Wieś oraz Nadarzyn jadąc w kierunku Wrocławia został zapewniony przez ul. Południową,

- wyjazd z ul. Mszczonowskiej został zapewniony przez drogę lokalną L-10,

- istniejąca zawrotka na wysokość firmy 3M została przesunięta przy firmie MAGO,

- na wysokości ul. Szkolnej wyznaczono przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną.

 

 

Zadanie II:

W dniu 24.08.2018 r. planowane jest rozpoczęcie wdrażania zmiany organizacji ruchu na DK8 od km 430+000 do 432+000.

Ruch w kierunku Warszawy przeniesiony zostanie na jezdnię nową (betonową).

 

O terminie kolejnej zmiany organizacji ruchu powiadomimy w oddzielnym komunikatem.

 

Zadanie II:

W dniu 01.08.2018r. planowane jest wdrożenie zmiany organizacji ruchu na DK8 w Nadarzynie. Zamiany obejmą wprowadzenie podetapu III czasowej organizacji ruchu m.in. z zamknięciem ul. Kościelnej w Nadarzynie.

 

Zadanie II:

W dniu 23.07.2018 r. Wykonawca wprowadzi korektę do czasowej organizacji ruchu. Zmiana polegać będzie na zamknięciu wlotów ul. Matki Florentyny Dymman. Dojazd do DK 8 zostaje zapewniony docelowymi drogami lokalnymi (przez węzeł Siestrzeń).

 

Zadanie II:

W dniu 17.07.2018 r. Wykonawca planuje wprowadzić zmianę w organizacji ruchu od istniejącego skrzyżowania Nadarzyn do węzła Paszków.

Zmiana polegać będzie na przełożeniu ruchu w kierunku Warszawy na drogę P-14 (od istniejącego wlotu ul. Rolnej) następnie na prawą jezdnię S8 (z nawierzchni betonowej). W tym etapie likwidowana jest możliwość przejazdu z ul. Rolnej w ul. Kościelną w kierunku Nadarzyna.

Ruch w kierunku Wrocławia odbywać się będzie w pierwszym etapie po jezdni prawej S8 (z nawierzchni betonowej) następnie po starym śladzie DK 8. W drugim etapie w następnym tygodniu w km ok 440+550 ruch w kierunku Wrocławia zostanie przełożony na fragment drogi L-12 oraz zostanie zamknięta ul. Kościelna w miejscowości Nadarzyn. W momencie zamknięcia ul. Kościelnej, wyjazd z miejscowości Nadarzyn będzie możliwy przez ul. Warszawską z nakazem jazdy w prawo (jazda w kierunku Warszawy będzie możliwa z wykorzystaniem istniejącej zawrotki na wysokość firmy 3M).

 

Zadanie II:

W dniu 28.06.2018 r. Wykonawca wprowadzi korektę do czasowej organizacji ruchu. Zmiana polegać będzie na zamknięciu wlotów ul. Przemysłowej. Dojazd do DK 8 zostaje zapewniony docelowymi drogami lokalnymi. 

 

Zadanie II:

W dniu 14.06.2018 r. Wykonawca wprowadzi zmianę w organizacja ruchu. Tymczasowa organizacja ruchu polegać będzie na przełożeniu ruchu w kierunku Warszawy na drogę lokalną P-11b od km 438+550 do skrzyżowania „Nadarzyn”.

Zmianie ulegnie:

- układ skrzyżowania z ul. Rolną w miejscowości Nadarzyn,

- ciąg główny DK 8 (droga P-11b) włączy się w istniejący wylot ul. Rolne w Nadarzynie.

- zostanie zlikwidowana sygnalizacja świetlna od strony ul. Rolnej i dla kierunku Warszawa,

- istniejąca zawrotka w km 439+400 zostanie przesunięta na wysokość firmy 3M,

- w kierunku Wrocławia do nowej zawrotki będą dwa pasy ruchu,

- dojazd do m.in. Centrum Słuchu, firmy Volkswagen zostanie zapewniony tak jak dla Centrum Mody przez węzeł Paszków. Wynika to z konieczności zamknięcia drogi lokalnej, która dochodzi do ul. Mokrej.

 

 

Zadanie II:

W dniu 10.05.2018 r. Wykonawca planuje wprowadzić zmianę w organizacja ruchu. Tymczasowa organizacja ruchu polegać będzie na zamknięciu skrzyżowania Stara Wieś oraz na przełożeniu ruchu w kierunku Warszawy na jezdnię lewą.

 

- Wyjazd z ul. Mszczonowskiej polegać będzie na możliwości jazdy tylko w prawo (kierunek węzeł Młochów). Na węźle Młochów kierowcy mają możliwość zawrócenia w kierunku Warszawy lub kontynuowania jazdy w kierunku Wrocławia.

- Dojazd do ul. Szkolnej został poprowadzony przez drogę serwisową P-11a (pomiędzy węzłem Młochów a skrzyżowaniem Stara Wieś). Pojazdy wyjeżdzające z miejscowości Rusiec ul. Szkolną będą miały możliwość na wysokości istniejącej zawrotki w km ok 436+800 jazdy w kierunku Warszawy lub Wrocławia.

 

Istnieje możliwość dojechania do miejscowości Stara Wieś lub Nadarzyn przez ul. Południową, która jest połączona z węzłem Młochów.

 

 

Zadanie II:

W związku z realizacją robót drogowych, w dniach 15.03-16.03.2018 w godz. 08:00 – 14:00 Wykonawca zawiadamia o planowanych utrudnieniach w ruchu na odcinku od km 431+200 do km 437+400. Utrudnienia będą powodować wyłączenia lewego pasa ruchu w kierunku Warszawy na odcinkach o długości około 100 m.

 

Zadanie II

W dniu 16.01.2018r. Wykonawca wprowadzi zmianę w organizacji ruchu, polegającą na przełożeniu ruchu w obu kierunkach na tymczasową jezdnię lewą nad rzeką Zimna Woda (obiekt MS-13). Ruch odbywać się będzie jednym pasem ruchu w każdym kierunku. Tymczasowa organizacja ruchu obejmuje odcinek od km 438+638 do km 439+530. Termin wprowadzenia organizacji ruchu może ulec zmianie w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych.

 

Zadanie II:

W dniu 05.01.2018 r. Wykonawca wprowadzi zmianę w organizacji ruchu (etap IV) polegającą na przełożeniu ruchu w kierunku Warszawy od km 435+800 na drogi lokalne P-06c i P-11a. Zmiana tymczasowej organizacji ruchu powoduje zmianę pierwszeństwa przejazdu na drodze powiatowej 3102W (Al.Kasztanowa).

UWAGA! Al.Kasztanowa będzie drogą podporządkowaną do dróg lokalnych prowadzących ciąg główny w kierunku Warszawy.

 

O terminach wprowadzania kolejnych etapów będziemy informować na bieżąco gdyż terminy wprowadzenia poszczególnych etapów mogą ulec zmianie w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych.

 

Zadanie II:

W dniu 02.01.2018 r. Wykonawca wprowadzi zmianę w organizacji ruchu (etap III) polegającą na przełożeniu ruchu w kierunku Warszawy na jezdnię lewą, Etap III tymczasowej organizacji ruchu obejmuje odcinek od km 431+300 do km 435+800 kierunek Warszawa. O terminach wprowadzania kolejnych etapów będziemy informować na bieżąco gdyż terminy wprowadzenia poszczególnych etapów mogą ulec zmianie w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych.

 

Zadanie II:

W dniu 21.12.2017r. Wykonawca wprowadzi zmianę w organizacji ruchu (etap II) polegającą na przełożeniu ruchu w kierunku Wrocławia na drogę lokalną L-05a, ruch odbywać się będzie jednym pasem ruchu. Etap II tymczasowej organizacji ruchu obejmuje odcinek od km 430+100 do km 431+300 kierunek Wrocław.

 

Zadanie II:

W dniu 18.12.2017 r. ok godz. 12:00 Wykonawca wprowadzi zmianę w organizacji ruchu (etap I) polegającą na przełożeniu ruchu w kierunku Wrocławia na jezdnię lewą i ograniczenia do jednego pasa w tym kierunku.
Etap I tymczasowej organizacji ruchu obejmuje odcinek od km 431+300 do km 435+800 kierunek Wrocław. Po wprowadzeniu tej zmiany Wykonawca przystąpi do przestawiania elementów miniguard z jedni prawej na jezdnię lewą. O terminach wprowadzania kolejnych etapów będziemy informować na bieżąco gdyż terminy wprowadzenia poszczególnych etapów mogą ulec zmianie w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych.

 

Zadanie II:

W związku z zaplanowanym przez Wykonawcę betonowaniem ustroju nośnego obiektu WS-11 – wiadukt lewy w miejscowości Rusiec w dniach od 30.11.2017 od godz. 5:00 do dnia 1.12.2017 do godz. 01:00 wystąpią utrudnienia w ruchu na drodze DK 8. Utrudnienia związane będą z wyłączeniem prawego pasa w kierunku Warszawy od km 436+115 do km 436+420, planowany czas betonowania ok. 20 godzin.

 

Zadanie II:

W nocy z dnia 29 na 30.11.2017 r. w godzinach od 22:00 do 06:00 Wykonawca zawiadamia o planowanych utrudnieniach w ruchu na drodze krajowej DK-8 w km 431 + 733 w miejscowości Siestrzeń (obiekt WD-9). Czasowe utrudnienia polegać będą na wprowadzeniu ruchu wahadłowego.  

 

Zadanie II:

Generalny Wykonawca informuje, że w związku z planowanymi przełączeniami przebudowanej sieci wodociągowej w ulicy Rolnej w Kajetanach,

mogą nastąpić przerwy w dostawie wody w dniach 24 i 26.10.2017 w godzinach 9:00 – 13:00 i odpowiednio 9:00 - 15:00 w miejscowości Kajetany.

 

Zadanie II:

W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, wykonawca przesuwa termin wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na wtorek 24.10.2017 r. 

W dniu 23.10.2017r. Wykonawca wprowadzi zmianę w tymczasowej organizacji ruchu. Zmiana polegać będzie na przełożeniu ruchu w kierunku Warszawy na drogę lokalną P-05a, na odcinku od km 430+119 do km 431+350. Ruch w kierunku Warszawy odbywać się będzie dwoma pasami ruchu, natomiast ruch w kierunku Wrocławia zostanie utrzymany jednym pasem po istniejącej jezdni prawej.

 

Zadanie II:

W nocy z dnia 11 na 12.10.2017 r. w godzinach od 22:00 do 2:00 wykonawca zawiadamia o planowanych utrudnieniach w ruchu na drodze krajowej DK-8 w km 437 + 292,94 . Utrudnienia związane będą z czasowym zatrzymaniem ruchu kołowego.

 

  1. kierunek Warszawa – zatrzymanie ruchu kołowego co 15 min na 5 min w godzinach 22:00 – 00:00

  2. kierunek Wrocław - zatrzymanie ruchu kołowego co 15 min na 5 min w godzinach 00:00 – 2:00

 

Zadanie II:

W nocy z dnia 10 na 11.10.2017 r. w godzinach od 22:00 do 2:00 wykonawca zawiadamia o planowanych utrudnieniach w ruchu na drodze krajowej DK-8 w km 430 + 295 . Utrudnienia związane będą z czasowym zatrzymaniem ruchu kołowego.

 

  1. kierunek Warszawa – zatrzymanie ruchu kołowego co 15 min na 5 min w godzinach 22:00 – 00:00

  2. kierunek Wrocław - zatrzymanie ruchu kołowego co 15 min na 5 min w godzinach 00:00 – 2:00

 

Zadanie II:

W dniu 05.10.2017 r. – czwartek - od godz.0.00 do godz. 1.30 (noc ze środy na czwartek) planowany jest montaż elementów konstrukcji stalowej ustroju nośnego wiaduktu WD-12 w km 438+037 drogi krajowej DK8 w miejscowości Rusiec gmina Nadarzyn

Utrudnienia w ruchu związane będą z czasowymi zatrzymywaniami ruchu kołowego na maksymalny czas do około 15 minut (trzy operacje) w celu ustawienia elementów konstrukcji na podporach.

Osoba odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy za prowadzenie w/w robót będzie p. Rafał Brzózka tel. 783 555 545.

 

Zadanie II:

W dniu: 28.09.2017 r. ok godz. 14:00 planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w kilometrażu od 439 + 375 do 440 + 000 (rejon skrzyżowania DK8 i ul. Sienkiewicza w Nadarzynie). Ruch kołowy będzie się odbywać po jezdniach tymczasowych z zachowaniem wszystkich relacji. Zmaina organizacji ruchu jest spowodowana budową wiaduktów w ciągu DK8. Wdrożenie organizacji ruchu uwarunkowane jest sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

 

Zadanie II:

W dniach: od 12 do 14.09.2017 r. w godzinach 23:00 do 4:00 Wykonawca planuje wprowadzić czasowe zatrzymanie ruchu kołowego w kierunku Warszawy i Wrocławia na drodze krajowej DK8 w km 431+733 w miejscowości Siestrzeń i w km 434+009 w miejscowości Urzut. Utrudnienia w ruchu są spowodowane z montażem kolektorów odwadniających obiekty WD-9 i WD-10.

 

Zadanie II:

W dniu: 07/08.09.2017 r. w godzinach 21:00 do 4:00 Wykonawca planuje wprowadzić czasowe zatrzymanie ruchu kołowego w kierunku Warszawy i Wrocławia na drodze krajowej DK8 w km 431+733 w miejscowości Siestrzeń i w km 434+009 w miejscowości Urzut.

Utrudnienia w ruchu są spowodowane z demontażem i montażem deskowań ustroju nośnego obiektów WD-9 i WD-10.

 

Zadanie II:

W dniu 08.09.2017r. Wykonawca planuje zamknięcie ul. Głównej w miejscowości Rusiec. Tymczasowa organizacja ruchu zakłada zamkniecie ul. Głównej na wlocie w drogę serwisową DK-8, ruch ulicy został poprowadzony ul. Szkolną następnie drogą P-12 do ul. Głównej

 

Zadanie II:

W dniach: od 30.08 do 1.09.2017 r. w godzinach 21:00 do 4:00 Wykonawca planuje wprowadzić czasowe zatrzymanie ruchu kołowego w kierunku Warszawy i Wrocławia na drodze krajowej DK8 w km 433+000.

Utrudnienia w ruchu są spowodowane z demontażem i montażem deskowań ustroju nośnego obiektu PDZ-9B.

 

Zadanie II:

W dniu 30.08.2017r. Wykonawca wprowadzi zmianę w organizacji ruchu na odcinku od km 440+200 do km 442+000. Tymczasowa organizacja ruchu polegać będzie na przełożeniu ruchu w obu kierunkach na jezdnię lewą.

 

Zadanie II:

W dniu 24.08.2017r., w związku z przełączeniem wodociągów w godzinach 8 – 15, pozbawione zasilania w wodę będą posesje zlokalizowane w rejonie miejscowości Stara Wieś i Kajetany (od ulicy Głównej w Starej Wsi do ulicy Kościelnej w Nadarzynie).

 

Zadanie II:

W dniu 21.08.2017r. Wykonawca w obrębie obiektu WD-12, wprowadzi zmianę w czasowej organizacji ruchu w zakresie zawężenia istniejącego przekroju drogowego do jednego pasa ruchu w kierunku Wrocławia.

 

Zadanie II:

W dniu 27.07.2017 r. Wykonawca planuje zamknięcie wlotu ul. Żelechowskiej w km 431+800. Objazd zostanie poprowadzony przez wybudowaną drogę zbiorczą P-06a do skrzyżowania w Siestrzeni tj. do ul. Rozalińskiej

 

Zadanie II:

W dniach 10.07-21.07.2017r. Wykonawca wprowadzi czasowe zajęcie części jezdni ul. Warszawskiej w miejscowości Nadarzyn.

W pierwszej fazie robót zajęty zostanie pas ruchu z Nadarzyna w kierunku ul. Komorowskiej, następnie wraz z postępem robót Wykonawca przejdzie na pas przeciwny.

Wykonawca wydłużył zajęcie pasa ruchu na ul. Warszawskiej w Nadarzynie do końca tygodnia tj. do dnia 21.07.2017r

 

Zadanie II:

W dniu 30.06.2017r. Wykonawca wprowadzi kolejny etap Tymczasowej Organizacji Ruchu od km 436+400 do km 437+800. Organizacja ta zostanie połączona z wdrażanym projektem zmiany skrzyżowania przy Al. Kasztanowej.

 

Zadanie II:

Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne informujemy, że ulegnie zmianie termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na ul. Warszawskiej w Nadarzynie. Wykonawca przełożył wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na przyszły tydzień tj. tydzień numer 27 , konkretna data zostanie podany w późniejszym czasie.

 

Zadanie II:

W dniu 30.06.2017 r. wykonawca planuje rozpoczęcie wdrażania zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu przy al. Kasztanowej. Zmiana organizacji ruchu obejmować będzie od km 435+764 do km 436+550 i polegać będzie na przełożeniu ruchu w obu kierunkach poza istniejącą jezdnię.

 

 

 

Zadanie II:

W dniach 30.06-04.07.2017r. Wykonawca wprowadzi czasowe zajęcie części jezdni ul. Warszawskiej w miejscowości Nadarzyn.

W pierwszej fazie robót zajęty zostanie pas ruchu z Nadarzyna w kierunku ul. Komorowskiej, następnie wraz z postępem robót Wykonawca przejdzie na pas przeciwny.

 

 

 

Zadanie II:

Dnia 27.06.2017r. wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościRusiec,

związana z przepięciem przebudowanej kolizji W35 na odcinku od km 436+450 (w tym budynek Atlas) do km 436+980, strona prawa.

Wyłączenie wodociągu będzie miało miejsce w godzinach 8 – 16

 

Zadanie II:

Dnia 22.06.2017 r. Wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach Rusiec oraz Kajetany,

związana z przepięciem przebudowanej kolizji W44 na odcinku od km 438+180 (rejon firmy Mago i ulicy Głównej w Ruścu) do km 439+350 (ulica Chabrowa, Kajetany), strona prawa.

Wyłączenie wodociągu będzie miało miejsce w godzinach 8 – 16.

 

Zadanie II:

Dnia 21.06.2017 r. Wykonawca wprowadzi tymczasową organizację ruchu polegającą na zamknięciu ul. Grodziskiej w miejscowości Siestrzeń.

 

Zadanie II:

Dnia 08.06.2017 r. od godziny 10:00 Wykonawca planuje rozpoczęcie wprowadzania kolejnych etapów Tymczasowej Organizacji Ruchu w kilometrażu 437+866 do km 438+964. Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu polegać będzie m.in. na ograniczeniu ruchu w kierunku Warszawy do jednego pasa ruchu.

 

Zadanie II:

W dniu 01.06.2017 r. po godz. 20-ej planowane jest całonocne betonowanie ustroju nośnego wiaduktu WS-11 jezdnia prawa s8 nad ul. Kasztanową w Ruścu. Mogą wystąpić sporadyczne utrudnienia w ruchu kołowym na skrzyżowaniu ul. Kasztanowej z DK8. Kierowców prosimy o zachowanie wzmożonej uwagi w rejonie tego skrzyżowania.

 

Zadanie II:

W dniu 22.05.2017 r. w nocy planowane są chwilowe zamknięcia ruchu w obu kierunkach pod budowanym wiaduktem PDZ - 9B w km 433,000 drogi krajowej DK8 w miejscowości Kostowiec dla umożliwienia montażu belek stalowych ustroju nośnego wiaduktu nad czynną jezdnią począwszy od godz. 22-ej dnia 22.05.2017 do 1:15 dnia 23.05.2017 r. Przewiduje się cztery zamknięcia po 15 minut dla montażu czterech par belek (tandemów) ustroju nośnego na podporach.

 

Zadanie II:

W dniu 23.05.2017 r. w nocy planowane są chwilowe zamknięcia ruchu w obu kierunkach pod budowanym wiaduktem PDZ - 9B w km 433,000 drogi krajowej DK8 w miejscowości Kostowiec dla umożliwienia montażu belek stalowych ustroju nośnego wiaduktu nad czynną jezdnią począwszy od godz. 22-ej do 23.15. Przewiduje się dwa zamknięcia po 15 minut dla montażu następnych dwóch par belek (tandemów).

 

Zadanie II:

W dniu 24.05.2017 r. w nocy planowane są chwilowe zamknięcia ruchu w obu kierunkach pod budowanym wiaduktem PDZ - 9B w km 433,000 drogi krajowej DK8 w miejscowości Kostowiec dla umożliwienia montażu belek stalowych ustroju nośnego wiaduktu nad czynną jezdnią począwszy od godz. 22-ej do 23.15. Przewiduje się dwa zamknięcia po 15 minut dla montażu następnych dwóch par belek (tandemów).

 

Zadanie II:

Dnia 23.05 wystąpi wyłączenie sieci wodociągowej w godzinach 8 – 14 w Starej Wsi oraz Urzucie związane z przełączeniem kolizji W36.

 

Zadanie II:

W związku z planowanym montażem konstrukcji stalowej obiektu PDZ-09b w km 433+000, planowane są chwilowe wstrzymania ruchu w nocy w dniach 22.05-24.05.2017 r.

Przewiduje się kilka 15-minutowych zamknięć ruchu dla potrzeb montażu.

 

Zadania II:

Dnia 08.05.2017 r. od godziny 10:00 Wykonawca planuje rozpoczęcie wprowadzania kolejnych etapów Tymczasowej Organizacji Ruchu w kilometrażu 435 + 182 jezdnia prawa.

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu podyktowane jest zorganizowaniem "Wyjazdu z budowy i dojazdu na zaplecze budowy".

 


Zadania II:

Dnia 08.05.2017 r. od godziny 10:00 Wykonawca planuje rozpoczęcie wprowadzania kolejnych etapów Tymczasowej Organizacji Ruchu w Pasie Drogowym od km 438 + 483 do km 439 + 841.

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu podyktowane jest budową obiektu MS-13.

 

Zadania II:

Dnia 04.05.2017 r. od godziny 10:00 Wykonawca planuje wprowdzenie zamknięcia drogi dojazdowej od Al. Kasztanowej na odcinku ok. 200 m.

 

Zadanie II:

Dnia 26.04.2017 r. w nocy planowane są chwilowe zamknięcia ruchu w obu kierunkach pod budowanym wiaduktem PDZ - 9B w km 433,000 drogi krajowej DK8 w miejscowości Kostowiec dla umożliwienia montażu belek stalowych ustroju nośnego wiaduktu nad czynną jezdnią począwszy od godz. 22-ej do 23.10. Przewiduje się dwa zamknięcia po 15 minut dla montażu dwóch par belek (tandemów).

 

Zadanie II:

Dnia 27.04.2017 r. w nocy planowane są chwilowe zamknięcia ruchu w obu kierunkach pod budowanym wiaduktem PDZ - 9B w km 433,000 drogi krajowej DK8 w miejscowości Kostowiec dla umożliwienia montażu belek stalowych ustroju nośnego wiaduktu nad czynną jezdnią począwszy od godz. 22-ej do 23.10. Przewiduje się dwa zamknięcia po 15 minut dla montażu następnych dwóch par belek (tandemów).

 

Zadanie II:

Dnia 27.04.2017 r. w nocy planowane są chwilowe zamknięcia ruchu w obu kierunkach pod budowanym wiaduktem WS-11 nad ul. Kasztanową w Ruścu przy skrzyżowaniu w km 436,273 drogi krajowej DK8 w miejscowości Rusiec dla umożliwienia montażu belek stalowych rusztowania pod ustrój nośny wiaduktu nad czynną jezdnią począwszy od godz. 22-ej do 24.00. Przewiduje się operatywne zamknięcia po 15 minut dla ich montażu.

 

Zadanie II:

Dnia 25.04.2017 r., od godziny 8:00 do godziny 14:00 nastąpi prewa w dostawie wody.

Przerwa w dostwie wody jest związana z przełaczeniem wodociagu W31 przy przebudowie drogi ekspresowej nr.8 na odcinku Radziejowice – Paszków.

 

Zadanie II:

Dnia 24.04.2017 r., od godziny 8:00 Wykonawca planuje kontynuację wprowadzania kolejnych etapów Tymczasowej Organizacji Ruchu w Pasie Drogowym.

Wprowadzanie organizacji podyktowane jest budową obiektu MS-13.

 

 

 

Zadanie II:

Od dnia 24.04.2017 r., od godziny 8:00 do dnia 26.04.2017 Wykonawca wprowadzi zajęcie pasa szybkiego ruchu (lewego) w kierunku Wrocławia od km 439+550 do km 439+380.

Wprowadzenie organizacji ruchu jest podyktowane wykonaniem przewiązki. 


Zadanie II:

Do dnia 24.04.2017 r. zostanie wprowadzona zmiana w organizacji ruchu na odcinku od km 430+000 do km 431+100. Organizacja ruchu polegać będzie na przełożeniu ruch w obu kierunkach na prawą jezdnię.


Zadanie II:

Dnia 24.04.2017 r. Wykonawca planuje wdrożyć tymczasową organizację ruchu w kilometrażu od 438+483 do 439+841

 


Zadanie II:

Dnia 19.04.2017 r. od godziny 7:00 do godziny 15:00. Wykonawca planuje wdrożyć tymczasową organizację ruchu. Organizacja ruchu polegać będzie na zajęciu szybkiego pasa w kierunku Wrocławia w kilometrażu od 439+350 do 439+500. Wprowadzenie organizacji ruchu jest podyktowane wykonaniem przewiązki w pasie dzielącym. Planowany czas organizacji ruchu od 19.04.2017 r do 21.04.2017 r.

 


Zadanie II:

Dnia 18.04.2017 r. od godziny 10:00 do dnia 21.04.2017 r. Wykonawca planuje wdrożyć tymczasową organizację ruchu na jezdni prawej w kierunku Warszawy w kilometrażu od 430+000 do 431+100.

 


Zadanie II:

Dnia 20.04.2017 r. od godziny 10:00 do dnia 21.04.2017 r. Wykonawca planuje wdrożyć tymczasową organizację ruchu. Organizacja ruchu polegać będzie na zajęciu szybkiego pasa w kierunku Warszawy. Wprowadzenie organizacji ruchu jest podyktowane demontażem deskowania ustroju nośnego obiektu WD-07.

 


Zadanie II:

Dnia 18.04.2017 r. od godziny 10:00 do dnia 19.04.2017 r. Wykonawca planuje wdrożyć tymczasową organizację ruchu. Organizacja ruchu polegać będzie na zajęciu wolnego pasa w kierunku Warszawy w kilometrażu 430+295

 


Zadanie II:

Dnia 19.04.2017 w nocy planowane jest chwilowe zamknięcia ruchu w obu kierunkach w rejonie budowanego wiaduktu WD-9 w km 431+733 w miejscowości Siestrzeń, dla umożliwienia montażu 10 belek strunobetonowych typu – T, począwszy od godz.22.00 dnia 19.04.2017 r. do godz. 03.30 rano dnia 20.04.2017 r. Przewiduje się po 15 minut zamknięcia dla montażu każdej belki. 

 


Zadanie II:

Dnia 12.04.2017 w nocy przewiduje się chwilowe zamknięcia ruchu w obu kierunkach w rejonie budowanego wiaduktu WD-10 w km 434,00 dla umożliwienia montażu 11 belek prefabrykowanych ustroju nośnego nad jezdnią począwszy od godz.22.00 dnia 12.04.2017 r. do godz. 04.10 rano dnia 13.04.2017 r. Przewiduje się po 15 minut zamknięcia dla montażu każdej belki.

 

Zadanie II:

Dnia 12.04.2017 r. w godzinach 8-16 w rejonie węzła Młochów nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej.

 

Zadanie II:

Dnia 13.04.2017 w godzinach 8-15 planowane jest w związku z  przełączeniem kolizji wodociągowej W33, odłączenie głównej magistrali wodociągowej w ciągu Al. Katowickiej w miejscowości Stara Wieś.

 

Zadanie II:

Data rozpoczęcia realizacji Umowy: 03.06.2015 r. Planowana data zakończenia Robót: 03.10.2018 r.

 

Przedłużenie – 05.08.2019 r. (ANEKS Nr3 z Dnia 01.10.2018 r.)

 

Ostatnia aktualizacja strony: 11.12.2019r.

 

Informacja dla właścieli nieruchomości:

Procedura odszkodowawcza 

Przejmowanie nieruchomosci pod drogi krajowe

 

Ostatnia aktualizacja strony: 11.12.2019r.