Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca - Zadanie I

 

 

Wykonawca - Zadanie II

 

 

Inżynier

 

 

 

 

 

   

Aktualności

ZADANIE I:

 

Zadanie I:

Dnia 16.05.2017 r. wprowadzono zmianę organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 8 na odcinku 422+700 - 422+850 km, polegającą na korekcie odgięcia pasów ruchu.

 

Zadanie I:

Dnia 24.04.2017 r. Wykonawca wprowadził zmianę organizacji ruchu na odcinku od km. 426+050 do km. 430+000 (III etap projektu) oraz na powiązanym odcinku zad. II od km. 430+000 do km. 431+100. Organizacja ruchu polega na ograniczeniu ruchu w kierunku Wrocławia do jednego pasa, oraz przełożony z jezdni lewej na prawą. 


Zadanie I:

Dnia 12.04.2017 r. planowane jest rozpoczęcie wprowadzenia zmiany organizacji ruchu na kierunku do Wrocławia w ciągu drogi krajowej nr 8, na odcinku 426+050 - 430+000 km. Ruch w kierunku Wrocławia zostanie ograniczony do jednego pasa i przeniesiony na jezdnię prawą.

Planowany termin może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych. 

 

 

Zadanie I:

Dnia 28.03.2017 r. wprowadzono zmianę organizacji ruchu na kierunku do Wrocławia w ciągu drogi krajowej nr 8, na odcinku 422+700 - 426+050 km. 

 

Zadanie I:

Dnia 21.03.2017 r. wprowadzono zmianę organizacji ruchu na kierunku do Wrocławia w ciągu drogi krajowej nr 8, na odcinku 420+100 - 422+700 km.

 

 

Zadanie I:

Dnia 23.03.2017 r. planowane jest wprowadzenie zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 8. Na odcinku 422+700 - 426+050 km, ruch w kierunku Wrocławia zostanie ograniczony do jednego pasa oraz przeniesiony na jezdnię prawą. Rozpoczęcie wprowadzania zmiany organizacji ruchu planowane jest na dzień 20.03.2017 r.

 


Dnia 30.03.2017 r. planowane jest wprowadzenie zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 8. Na odcinku 426+050 - 430+000 km, ruch w kierunku Wrocławia zostanie ograniczony do jednego pasa oraz przeniesiony na jezdnię prawą. Rozpoczęcie wprowadzania zmiany organizacji ruchu planowane jest na dzień 27.03.2017 r.

 

Przewidywany czas funkcjonowania organizacji ruchu to okres 1 roku.

 

Zadanie I:
Dnia 16.03.2017 r. planowane jest wprowadzenie zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 8. Na odcinku 420+100 - 422+700 km, ruch w kierunku Wrocławia zostanie ograniczony do jednego pasa oraz przeniesiony na jezdnię lewą. Rozpoczęcie wprowadzania zmiany organizacji ruchu planowane jest na dzień 14.03.2017 r. Przewidywany czas funkcjonowania organizacji ruchu to okres 7 dni.

 

Zadanie I:

Dnia 6.03.2017 r. Wykonawca planuje wprowadzenie zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr. 8 (demontaż barier, budowa poszerzeń, tymczasowych przewiązek i przejazdów)

na odcinkach kolejno: 420+100 – 420+250; 427+360 – 427+380: jezdnia prawa – wygrodzenie prawego pasa ruchu,

na odcinkach kolejno 420+520 – 420+640; 424+210 – 424+230; 424+675 – 424+800; 425+190 – 425+210; 425+580 – 425+600; 425+950 – 426+030; 428+990 – 429+010 jezdnia prawa – wygrodzenie lewego pasa ruchu.

Przewidywany czas funkcjonowania organizacji ruchu to okres 7 dni.

 

Zadanie I:

Dnia 14.02.2017 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła Paszków z drogą wojewódzką nr 721 w Wolicy o długości 9,9km” i nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności.


Zadanie I:

Dnia 24.01.2017 r. wydano Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia pn. : „ Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła Paszków z drogą wojewódzką nr 721 w Wolicy o długości 9,9km”

 

Zadanie I:

Dnia 29.07.2016r. Wykonawca Robót złożył wniosek o wydanie decyzji Zezwalającej na Realizację Inwestycji Drogowej.

 

Zadanie I :

Data rozpoczęcia realizacji Umowy: 08.02.2016 r. Planowana data zakończenia Robót: 15.07.2019 r.


 

ZADANIE II:

Zadanie II:

Dnia 22.06.2017 r. Wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach Rusiec oraz Kajetany,

związana z przepięciem przebudowanej kolizji W44 na odcinku od km 438+180 (rejon firmy Mago i ulicy Głównej w Ruścu) do km 439+350 (ulica Chabrowa, Kajetany), strona prawa.

Wyłączenie wodociągu będzie miało miejsce w godzinach 8 – 16.

 

Zadanie II:

Dnia 21.06.2017 r. Wykonawca wprowadzi tymczasową organizację ruchu polegającą na zamknięciu ul. Grodziskiej w miejscowości Siestrzeń.

 

Zadanie II:

Dnia 08.06.2017 r. od godziny 10:00 Wykonawca planuje rozpoczęcie wprowadzania kolejnych etapów Tymczasowej Organizacji Ruchu w kilometrażu 437+866 do km 438+964. Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu polegać będzie m.in. na ograniczeniu ruchu w kierunku Warszawy do jednego pasa ruchu.

 

Zadanie II:

W dniu 01.06.2017 r. po godz. 20-ej planowane jest całonocne betonowanie ustroju nośnego wiaduktu WS-11 jezdnia prawa s8 nad ul. Kasztanową w Ruścu. Mogą wystąpić sporadyczne utrudnienia w ruchu kołowym na skrzyżowaniu ul. Kasztanowej z DK8. Kierowców prosimy o zachowanie wzmożonej uwagi w rejonie tego skrzyżowania.

 

Zadanie II:

W dniu 22.05.2017 r. w nocy planowane są chwilowe zamknięcia ruchu w obu kierunkach pod budowanym wiaduktem PDZ - 9B w km 433,000 drogi krajowej DK8 w miejscowości Kostowiec dla umożliwienia montażu belek stalowych ustroju nośnego wiaduktu nad czynną jezdnią począwszy od godz. 22-ej dnia 22.05.2017 do 1:15 dnia 23.05.2017 r. Przewiduje się cztery zamknięcia po 15 minut dla montażu czterech par belek (tandemów) ustroju nośnego na podporach.

 

Zadanie II:

W dniu 23.05.2017 r. w nocy planowane są chwilowe zamknięcia ruchu w obu kierunkach pod budowanym wiaduktem PDZ - 9B w km 433,000 drogi krajowej DK8 w miejscowości Kostowiec dla umożliwienia montażu belek stalowych ustroju nośnego wiaduktu nad czynną jezdnią począwszy od godz. 22-ej do 23.15. Przewiduje się dwa zamknięcia po 15 minut dla montażu następnych dwóch par belek (tandemów).

 

Zadanie II:

W dniu 24.05.2017 r. w nocy planowane są chwilowe zamknięcia ruchu w obu kierunkach pod budowanym wiaduktem PDZ - 9B w km 433,000 drogi krajowej DK8 w miejscowości Kostowiec dla umożliwienia montażu belek stalowych ustroju nośnego wiaduktu nad czynną jezdnią począwszy od godz. 22-ej do 23.15. Przewiduje się dwa zamknięcia po 15 minut dla montażu następnych dwóch par belek (tandemów).

 

Zadanie II:

Dnia 23.05 wystąpi wyłączenie sieci wodociągowej w godzinach 8 – 14 w Starej Wsi oraz Urzucie związane z przełączeniem kolizji W36.

 

Zadanie II:

W związku z planowanym montażem konstrukcji stalowej obiektu PDZ-09b w km 433+000, planowane są chwilowe wstrzymania ruchu w nocy w dniach 22.05-24.05.2017 r.

Przewiduje się kilka 15-minutowych zamknięć ruchu dla potrzeb montażu.

 

Zadania II:

Dnia 08.05.2017 r. od godziny 10:00 Wykonawca planuje rozpoczęcie wprowadzania kolejnych etapów Tymczasowej Organizacji Ruchu w kilometrażu 435 + 182 jezdnia prawa.

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu podyktowane jest zorganizowaniem "Wyjazdu z budowy i dojazdu na zaplecze budowy".

 


Zadania II:

Dnia 08.05.2017 r. od godziny 10:00 Wykonawca planuje rozpoczęcie wprowadzania kolejnych etapów Tymczasowej Organizacji Ruchu w Pasie Drogowym od km 438 + 483 do km 439 + 841.

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu podyktowane jest budową obiektu MS-13.

 

Zadania II:

Dnia 04.05.2017 r. od godziny 10:00 Wykonawca planuje wprowdzenie zamknięcia drogi dojazdowej od Al. Kasztanowej na odcinku ok. 200 m.

 

Zadanie II:

Dnia 26.04.2017 r. w nocy planowane są chwilowe zamknięcia ruchu w obu kierunkach pod budowanym wiaduktem PDZ - 9B w km 433,000 drogi krajowej DK8 w miejscowości Kostowiec dla umożliwienia montażu belek stalowych ustroju nośnego wiaduktu nad czynną jezdnią począwszy od godz. 22-ej do 23.10. Przewiduje się dwa zamknięcia po 15 minut dla montażu dwóch par belek (tandemów).

 

Zadanie II:

Dnia 27.04.2017 r. w nocy planowane są chwilowe zamknięcia ruchu w obu kierunkach pod budowanym wiaduktem PDZ - 9B w km 433,000 drogi krajowej DK8 w miejscowości Kostowiec dla umożliwienia montażu belek stalowych ustroju nośnego wiaduktu nad czynną jezdnią począwszy od godz. 22-ej do 23.10. Przewiduje się dwa zamknięcia po 15 minut dla montażu następnych dwóch par belek (tandemów).

 

Zadanie II:

Dnia 27.04.2017 r. w nocy planowane są chwilowe zamknięcia ruchu w obu kierunkach pod budowanym wiaduktem WS-11 nad ul. Kasztanową w Ruścu przy skrzyżowaniu w km 436,273 drogi krajowej DK8 w miejscowości Rusiec dla umożliwienia montażu belek stalowych rusztowania pod ustrój nośny wiaduktu nad czynną jezdnią począwszy od godz. 22-ej do 24.00. Przewiduje się operatywne zamknięcia po 15 minut dla ich montażu.

 

Zadanie II:

Dnia 25.04.2017 r., od godziny 8:00 do godziny 14:00 nastąpi prewa w dostawie wody.

Przerwa w dostwie wody jest związana z przełaczeniem wodociagu W31 przy przebudowie drogi ekspresowej nr.8 na odcinku Radziejowice – Paszków.

 

Zadanie II:

Dnia 24.04.2017 r., od godziny 8:00 Wykonawca planuje kontynuację wprowadzania kolejnych etapów Tymczasowej Organizacji Ruchu w Pasie Drogowym.

Wprowadzanie organizacji podyktowane jest budową obiektu MS-13.

 

 

 

Zadanie II:

Od dnia 24.04.2017 r., od godziny 8:00 do dnia 26.04.2017 Wykonawca wprowadzi zajęcie pasa szybkiego ruchu (lewego) w kierunku Wrocławia od km 439+550 do km 439+380.

Wprowadzenie organizacji ruchu jest podyktowane wykonaniem przewiązki. 


Zadanie II:

Do dnia 24.04.2017 r. zostanie wprowadzona zmiana w organizacji ruchu na odcinku od km 430+000 do km 431+100. Organizacja ruchu polegać będzie na przełożeniu ruch w obu kierunkach na prawą jezdnię.


Zadanie II:

Dnia 24.04.2017 r. Wykonawca planuje wdrożyć tymczasową organizację ruchu w kilometrażu od 438+483 do 439+841

 


Zadanie II:

Dnia 19.04.2017 r. od godziny 7:00 do godziny 15:00. Wykonawca planuje wdrożyć tymczasową organizację ruchu. Organizacja ruchu polegać będzie na zajęciu szybkiego pasa w kierunku Wrocławia w kilometrażu od 439+350 do 439+500. Wprowadzenie organizacji ruchu jest podyktowane wykonaniem przewiązki w pasie dzielącym. Planowany czas organizacji ruchu od 19.04.2017 r do 21.04.2017 r.

 


Zadanie II:

Dnia 18.04.2017 r. od godziny 10:00 do dnia 21.04.2017 r. Wykonawca planuje wdrożyć tymczasową organizację ruchu na jezdni prawej w kierunku Warszawy w kilometrażu od 430+000 do 431+100.

 


Zadanie II:

Dnia 20.04.2017 r. od godziny 10:00 do dnia 21.04.2017 r. Wykonawca planuje wdrożyć tymczasową organizację ruchu. Organizacja ruchu polegać będzie na zajęciu szybkiego pasa w kierunku Warszawy. Wprowadzenie organizacji ruchu jest podyktowane demontażem deskowania ustroju nośnego obiektu WD-07.

 


Zadanie II:

Dnia 18.04.2017 r. od godziny 10:00 do dnia 19.04.2017 r. Wykonawca planuje wdrożyć tymczasową organizację ruchu. Organizacja ruchu polegać będzie na zajęciu wolnego pasa w kierunku Warszawy w kilometrażu 430+295

 


Zadanie II:

Dnia 19.04.2017 w nocy planowane jest chwilowe zamknięcia ruchu w obu kierunkach w rejonie budowanego wiaduktu WD-9 w km 431+733 w miejscowości Siestrzeń, dla umożliwienia montażu 10 belek strunobetonowych typu – T, począwszy od godz.22.00 dnia 19.04.2017 r. do godz. 03.30 rano dnia 20.04.2017 r. Przewiduje się po 15 minut zamknięcia dla montażu każdej belki. 

 


Zadanie II:

Dnia 12.04.2017 w nocy przewiduje się chwilowe zamknięcia ruchu w obu kierunkach w rejonie budowanego wiaduktu WD-10 w km 434,00 dla umożliwienia montażu 11 belek prefabrykowanych ustroju nośnego nad jezdnią począwszy od godz.22.00 dnia 12.04.2017 r. do godz. 04.10 rano dnia 13.04.2017 r. Przewiduje się po 15 minut zamknięcia dla montażu każdej belki.

 

Zadanie II:

Dnia 12.04.2017 r. w godzinach 8-16 w rejonie węzła Młochów nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej.

 

Zadanie II:

Dnia 13.04.2017 w godzinach 8-15 planowane jest w związku z  przełączeniem kolizji wodociągowej W33, odłączenie głównej magistrali wodociągowej w ciągu Al. Katowickiej w miejscowości Stara Wieś.

 

Zadanie II:

Data rozpoczęcia realizacji Umowy: 03.06.2015 r. Planowana data zakończenia Robót: 03.10.2018 r.

 

Informacja dla właścieli nieruchomości:

Procedura odszkodowawcza 

Przejmowanie nieruchomosci pod drogi krajowe

 

Ostatnia aktualizacja strony: 21.06.2017r.