Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca - Zadanie I

 

 

Wykonawca - Zadanie II

 

 

Inżynier

 

 

 

 

 

   

Czerwiec 2017

PHE nr 3 - Betonowanie fundamentu pod skrzydła przepustu - 24 tydzień:
 

 

Wprowadzone Wykonanie ulepszonego podłoża km 428+300-429+000:
 

 

Wykonanie warstw nasypu km 422+800 strona lewa:
 

 

obiekt KŁ-11A montaż ostatniwgo elementu konstrukcji stalowej ustroju nośnego:
 

 

Formowanie i zagęszczanie warstwy nasypu km 426+300-426+400:
 

 

obiekt WS-11 sprężanie ustroju nośnego:
 

 

Przygotowanie i formowanie warstwy nasypu trasa główna km 426+900:
 

 

obiekt WS-11 montaż prasy sprężającej na kablu: