Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca - Zadanie I

 

 

Wykonawca - Zadanie II

 

 

Inżynier

 

 

 

 

 

   

Grudzień 2017

 

Zadanie II obiekt WS-11 lewa jezdnia S8 betonowanie ustroju nośnego:
 

 

zadanie II obiekt WS-14 próbne obciążenie dynamiczne pala prefabrykowanego: