Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca - Zadanie I

 

 

Wykonawca - Zadanie II

 

 

Inżynier

 

 

 

 

 

   

I KWARTAŁ

Zadanie II

Dnia 13.03.2017 r. Wykonawca wdrożył tymczasową organizację ruchu. Zmiany polegają na przeniesieniu ruchu w obu kierunkach na jezdnię prawą (jezdnia w kierunku Warszawy) na odcinku od km 436+419 do km 432+884.

Planowany okres trwania organizacji ruchu przewidziano do końca grudnia 2017 r.

 

Zadanie II:

Dnia 08.03.2017 r. Wykonawca przewyduje rozpoczęcie prac związanych z wdrożeniem tymczasowej

organizacji ruchu. Organizacja ruchu polegać będzie na przeniesieniu ruchu w obu kierunkach na jezdnię

prawą na odcinku od km 432+884 do 436+419. Planowane zakończenie wdrożenia tymczasowej

organizacji ruchu przewidziano na 10.03.2017 r. Planowany okres trwania organizacji przewidziano do

końca grudnia 2017 r.

 

Zadanie II:

Dnia 07.03.2017 r. odbyło się w siedzibie GDDKiA Oddział Warszawa posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych Stadium Projektu Wykonawczego dla: „Kontynuacja projektowania i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła „Paszków” z drogą wojewódzką nr721 w Wolicy”.

Zadanie II – kontynuacja projektowania i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku Przeszkoda – Paszków o długości około 11,6 km.

 

Zadanie II:

W nocy z 31.01.2017 na 01.02.2017 r.(wtorek na środę) Wykonawca przewiduje chwilowe trwające około 15-20 minut zamknięcie ruchu na drodze DK8 około km 437 + 270 w miejscowości Rusiec. Chwilowe zamknięcie obu jezdni odbędzie się w godzinach 23.30 do godz. 02.00. Zamknięte zostaną jezdnie w obu kierunkach drogi dla wykonania montażu konstrukcji stalowej przęsła pomiędzy podporami nr 3 i 4 ustroju nośnego kładki dla pieszych KŁ-11A.

 

Zadanie II:

W nocy 26/27 stycznia 2017 r. Wykonawca przewiduje chwilowe (około 20 minut) zamknięcie ruchu około km. 435+280,06 (obiekt KŁ-10a). Zamknięcie odbędzie się w godzinach 23.30 - 2.00 i związane jest montażem konstrukcji stalowej kładki dla pieszych. Wstrzymanie ruchu odbędzie się na jezdni w kierunku Warszawy.


Zadanie II:

 

W 2-m tygodniu 2017 roku w robotach mostowych wykonano betonowanie 2-ch słupów na podporze P2P wiaduktu WS-11 oraz zabetonowano 3 następne słupy na podporze P3 przejścia dla zwierząt PDZ-9B