Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca - Zadanie I

 

 

Wykonawca - Zadanie II

 

 

Inżynier

 

 

 

 

 

   

Lipiec 2017

Stabilizacja warstwy nasypu na obiekcie WD-2 strona lewa:
 

 

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem C810 km 427+500-428+500:
 

 

Wykonywanie warstwy nasypu km 429+300-429+500:
 

 

układanie nawierzchni betonowej przy obiekcie WD-9 cz 2:
 

 

układanie nawierzchni betonowej przy obiekcie WD-9 cz 3:
 

 

Stabilizacja górnej warstwy nasypu km 420+180-420+400:
 

 

Układanie nawierzchni betonowej przy obiekcie WD-9 cz 1: