Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca - Zadanie I

 

 

Wykonawca - Zadanie II

 

 

Inżynier

 

 

 

 

 

   

Luty 2017

MS8 przyczółek P2 P05a:
 

 

Zimna Woda - budowa nowego koryta:
 

 

przebudowa infrastruktury technicznej w rejonie kładki dla pieszych KŁ11a:
 

 

przebudowa rzeki Zimna woda- materiały:
 

 

Realizacja i wycinka drzew w rejonie przepusty ŁN2 i rzeki Zimna Woda:
 

 

 

realizacja przełożenia rzeki Zimna Woda:
 

 

przebudowa rzeki Zimna woda.- materiały: