Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca - Zadanie I

 

 

Wykonawca - Zadanie II

 

 

Inżynier

 

 

 

 

 

   

Sierpień 2017

Zagęszczanie warstwy nasypu na drodze ŁZ-4:
 

 

Wykonywanie rowu odwadniającego na rądzie Z-2 w Węźle Żabia Wola:
 

 

Skarpowanie km 427+650:
 

 

Formowanie warstwy nasypu na okiekcie WD-3 km 0+400-0+450:
 

 

obiekt WD-10 układanie asfaltu lanego cz.1:
 

 

obiekt WD-10 układanie asfaltu lanego cz.2: