Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca - Zadanie I

 

 

Wykonawca - Zadanie II

 

 

Inżynier

 

 

 

 

 

   

Wrzesień 2017

Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C810 km 429+870-430+000:
 

 

Wykonanie podbudowy zasadniczej km 423+700:
 

 

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego na drodze DZ 429L:
 

 

 

Wykonanie nawierzchni z betonu C35-45 na odc. próbnym km 428+300-428+500: