Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca - Zadanie I

 

 

Wykonawca - Zadanie II

 

 

Inżynier

 

 

 

 

 

   

Zadanie I

Wykonywanie robót ziemnych na Węźle Żabia Wola km 426+800 strona prawa

Wykonywanie robót ziemnych na Węźle Żabia Wola km 426+800 strona prawa

Wykonywanie rowu odwadniającego na rondzie Z-2 w Węźle Żabia Wola

Wykonywanie rowu odwadniającego na rondzie Z-2 w Węźle Żabia Wola

Zagęszczanie warstwy nasypu na drodze ŁZ-4

Zagęszczanie warstwy nasypu na drodze ŁZ-4

Obiekt KŁ-1a - Betonowanie podpory nr 4

Obiekt KŁ-1a - Betonowanie podpory nr 4

Obiekt MS-2a - Betonowanie przyczółka (2)

Obiekt MS-2a - Betonowanie przyczółka (2)

Obiekt WD-2 - szalunek przyczółka nr 1 i podpory nr 2

Obiekt WD-2 - szalunek przyczółka nr 1 i podpory nr 2