Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca - Zadanie I

 

 

Wykonawca - Zadanie II

 

 

Inżynier

 

 

 

 

 

   

Zadanie I

Wykonywanie warstwy nasypu km 423+600-424+000

Wykonywanie warstwy nasypu km 423+600-424+000

Wykonywanie warstwy nasypu MOP Przeszkoda

Wykonywanie warstwy nasypu MOP Przeszkoda

Skarpowanie km 427+650

Skarpowanie km 427+650

Obiekt WD-2 - Zakończone deskowanie słupów podpory nr 4

Obiekt WD-2 - Zakończone deskowanie słupów podpory nr 4

Obiekt WD-4 - ułożone zbrojenie przyczółka nr 4

Obiekt WD-4 - ułożone zbrojenie przyczółka nr 4

Obiekt WS-1 - zbrojenie ustroju niosącego

Obiekt WS-1 - zbrojenie ustroju niosącego