Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca - Zadanie I

 

 

Wykonawca - Zadanie II

 

 

Inżynier

 

 

 

 

 

   

Zadanie I

Wykonanie krawężnika betonowego na ławie betonowej droga DZ 429L

Wykonanie krawężnika betonowego na ławie betonowej droga DZ 429L

Wykonanie krawężnika droga DZ429L km 429+900 str. lewa

Wykonanie krawężnika droga DZ429L km 429+900 str. lewa

Wykonanie warstwy nasypu km 427+200 str. prawa

Wykonanie warstwy nasypu km 427+200 str. prawa

KŁ-1a - deskowanie pryczółka

KŁ-1a - deskowanie pryczółka

MS-2a - betonowanie przyczółka

MS-2a - betonowanie przyczółka