Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca - Zadanie I

 

 

Wykonawca - Zadanie II

 

 

Inżynier

 

 

 

 

 

   

Zadanie I

Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej km 428+640-430+000 strona lewa

Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej km 428+640-430+000 strona lewa

KŁ-1a - deskowanie przyczółka nr 1

KŁ-1a - deskowanie przyczółka nr 1

WD-2 - zabetonowane słupy

WD-2 - zabetonowane słupy

MS-2a - deskowanie przyczółka P1L

MS-2a - deskowanie przyczółka P1L

Z4-01 - Deskowanie wlotu i szkrzydeł przepustu

Z4-01 - Deskowanie wlotu i szkrzydeł przepustu

Wykonanie kostki betonowej DL422L km 424+800 TG

Wykonanie kostki betonowej DL422L km 424+800 TG