Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca - Zadanie I

 

 

Wykonawca - Zadanie II

 

 

Inżynier

 

 

 

 

 

   

Zadanie II

podbudowa z BA ŁN2

podbudowa z BA ŁN2

zageszczanie podbudowy z BA ŁN2

zageszczanie podbudowy z BA ŁN2

Połączenie wykonanego odcinka z nowo wykonywanym

Połączenie wykonanego odcinka z nowo wykonywanym

Rozpoczęcie układania nawierzchni 431+984

Rozpoczęcie układania nawierzchni 431+984

Siatki zbrojące w nawierzchn

Siatki zbrojące w nawierzchn

Droga DL 06

Droga DL 06

Nawierzchnia betonowa 432+000 - 432+500

Nawierzchnia betonowa 432+000 - 432+500

Początek prac zbrojeniowych na PDZ 9B widok w stronę Warszawy

Początek prac zbrojeniowych na PDZ 9B widok w stronę Warszawy

Rondo S2 w Siestrzeni

Rondo S2 w Siestrzeni

Widok na nawierzchnię betonową z PDZ 9B w stronę Wrocławia

Widok na nawierzchnię betonową z PDZ 9B w stronę Wrocławia

widok na nawierzchnię betonową z WD 9 w stronę Wrocławia

widok na nawierzchnię betonową z WD 9 w stronę Wrocławia